ทักษะการกรอง

การกรองด้วยสุญญากาศ

การกรองด้วยสุญญากาศ เป็นวิธีการกรองที่สะดวกและรวดเร็วแต่ตัวกรองจะต้องมีความคงทนแข็งแรงมิฉะนั้นจะทะลุได้ การกรองโดยวิธีนี้นิยมใช้กรวยกรองที่เรียกว่ากรวยบุชเนอร์ ซึ่งทำด้วยกระเบื้องเคลือบมีก้นแบนและมีรูพรุน วางกระดาษกรองให้ปิดรูพรุนทั้งหมดแล้วทำให้กระดาษกรองเปียกเพื่อให้กระดาษกรองแนบสนิทกับก้นของกรวยบุชเนอร์ สวมกรวยให้แน่นจับจุกที่อุดขวดรูปชมพู่ กรอง (ซักชันฟลาสหรือฟลาสดูด) แขนของขวดรูปชมพู่ กรองต่อกับอุปกรณ์ที่เกิดสุญญากาศ เช่น เครื่องดูด แต่ต้องมีขวดเชื่อมระหว่างขวดรูปชมพู่ กรองกับอุปกรณ์ที่เกิดสุญญากาศเมื่อเปิดอุปกรณ์ที่เกิดสุญญากาศความดันระหว่างบนและด้านล่างตัวกรองจะแตกต่างกัน ทำให้การกรองเกิดได้เร็วขึ้นการกรองด้วยแรงสุญญากาศจัดอุปกรณ์ให้มีลักษณะดังภาพที่ 17


ภาพที่ 17 การกรองด้วยแรงสุญญากาศ

การกรองแบบนี้ใช้ได้ดีกับตะกอนที่มีลักษณะเป็นผลึก แต่ไม่เหมาะกับตะกอนที่มีลักษณะเป็นวุ้นหรือตะกอนเนื้อละเอียด เพราะแรงดูดจะไปทำให้ตะกอนเล็ก ๆ อุดรูตัวกรองและอัดแน่นจนของเหลวไม่สามารถผ่านได้

ข้อแนะนำ

การกรองด้วยแรงสุญญากาศนี้ เมื่อเริ่มกรองจะต้องใช้แรงดูดน้อย ๆ ก่อน หากปล่อยแรงเกินไปจะทำให้กระดาษกรองทะลุได้