ของแข็งแขวนลอย (Suspended solids, SS)

หลักการ
กรองตัวอย่างน้ำผ่านกระดาษกรอง GF/C ที่ทราบน้ำหนักตะกอนที่ติดอยู่บนกระดาษกรอง จะนำไปอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 103-105 0ซ. และทำให้เย็นในโถทำแห้ง แล้วชั่งน้ำหนักที่เพิ่มคือ น้ำหนักของของแข็งแขวนลอยทั้งหมดต่อปริมาตรตัวอย่างน้ำที่ใช้
ของแข็งแขวนลอยหรือเอสเอส หมายถึง ปริมาณของแข็งแขวนลอยที่สามารถรองได้ด้วยกระดาษกรองใยแก้ว (“Whatman” GF/C) เอสเอสมีหน่วยเป็น มก./ลบ.ดม.

เครื่องมือและอุปกรณ์
1. กระดาษกรองใยแก้ว GF/C เส้นผ่าศูนย์กลาง 4.7 ซม.
2. ชุดกรอง
- กรวยบุคเนอร์ ความจุ 100 ลบ.ซม.
- ขวดกรอง
3. เครื่องดูดสูญญากาศ (Suction Pump) พร้อมขวดดูดสุญญากาศ ขนาด 500-1,000 มล.
4. เครื่องชั่งอย่างละเอียดสามารถชั่งได้ถึง 0.0001 กรัม
5. โถทำแห้งพร้อมสารดูดความชื้น
6. ตู้อบที่มีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
7. ถ้วยอะลูมิเนียม ฟอยล์
8. ปากคีบ

การวิเคราะห์ของแข็งแขวนลอย SS

ขั้นตอนที่ 1 นำกระดาษกรองขนาด 47 มม. ไปอบที่อุณหภูมิ 103 -105 0C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งต้องนำกระดาษกรองวางไว้บนกระดาษฟลอยรูปถ้วย
SS

ขั้นตอนที่ 2 นำกระดาษกรองใส่ในโถดูดความชื้น 30 นาที
SSSSSSSSSSSS

ขั้นตอนที่ 3 นำกระดาษกรองออกมาชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่ง โดยทำการเปิดเครื่องชั่ง นำตัวอย่างเข้าไปชั่ง บันทึกผล
SSSSSS

ขั้นตอนที่ 4  ตวงน้ำตัวอย่างปริมาตร 100 มล. ด้วยกระบอกตวง
SS

ขั้นตอนที่ 5 ติดตั้งชุดกรองสุญญากาศบุชเนอร์และปั๊มดูดอากาศ โดยวางกระดาษกรองลงบนบุช-เนอร์ ทำให้เปียกด้วยน้ำกลั่นเพียงเล็กน้อยเปิดปั๊มดูดอากาศ
SSSSSSSSSSSSSSSS

ขั้นตอนที่ 6 ค่อยๆ เทน้ำตัวอย่างลงบนกรวยกรองบุชเนอร์ เมื่อน้ำตัวอย่างหมด ทำการล้างเครื่องแก้วด้วยน้ำกลั่น แล้วเทน้ำตัวอย่างที่ติดค้างลงไปในบุชเนอร
SSSSSS

ขั้นตอนที่ 7 หลังจากที่กรองตัวอย่างน้ำเรียบร้อยแล้ว นำกระดาษที่กรองไปอบในตู้อบ ที่อุณหภูมิ 103 -105 0C เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

SS

ขั้นตอนที่ 8 หลังจากอบกระดาษกรองเรียบร้อยแล้ว นำกระดาษกรองไปทำให้แห้งในโถดูดความชื้น 30 นาที
SSSSSSSS

ขั้นตอนที่ 9 นำไปชั่งอีกครั้ง บันทึกผลน้ำหนักกระดาษกรองที่เปลี่ยนแปลง
SSSSSS

หมายเหตุ : ให้ใช้คีมคีบ คีบกระดาษกรองทุกครั้งแทนการใช้มือจับ

 

การคำนวณ

     ของแข็งแขวนลอย หรือ เอส เอส, มก./บล.ดม.    =