กิจกรรม

โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)
โพสเมื่อ : วันเสาร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 07:35:48

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ณ ฮอไรชันวิลเลจแอนด์รีสอร์ท อ.ดอยสะเก็ต จ.เชียงใหม่
โพสเมื่อ : วันพุธ ที่ 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558 เวลา 10:02:05

KM นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
โพสเมื่อ : วันพุธ ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2557 เวลา 15:00:14

รายงานการประชุม