โครงการการจัดการความรู้ (Knowledge management)

วันเสาร์ ที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2559 เวลา 07:35:48

วันที่ 11 ก.ค. 2559 ณ โรงแรมอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่