ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาเคมี

จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท ภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 จบ ค้างชั้น ปี 2
2556 - - - - -
2555 - - - - -
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 11 เมื่อวาน 4 ทั้งหมด 7,126 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]