ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท แยกตามสาขาวิชาประจำปีการศึกษา 2556
สาขา แขนงวิชา ปกติ พิเศษ

รวม

เทคโนโลยีชีวภาพ   0 0 0
การสอนวิทยาศาสตร์      
  ฟิสิกส์ 0 0 0
  เคมี 0 0 0
  ชีววิทยา 0 0 0
  วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น 0 0 0
สาธารณสุขศาสตร์   0 0 0
รวม 0 0 0
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 3 ทั้งหมด 9,632 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]