ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ที่ วุฒิการศึกษา จำนวน (คน)
1 ปริญญาตรี 23
2 ปริญญาโท 87
3 ปริญญาเอก 78
รวม 188
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 2 ทั้งหมด 8,066 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]