ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ที่ วุฒิการศึกษา จำนวน (คน)
1 ปริญญาตรี 23
2 ปริญญาโท 81
3 ปริญญาเอก 79
รวม 183
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 4 เมื่อวาน 2 ทั้งหมด 7,337 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]