ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด





    ดูผลโหวต
จำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา
ที่ วุฒิการศึกษา จำนวน (คน)
1 ปริญญาตรี 22
2 ปริญญาโท 89
3 ปริญญาเอก 80
รวม 191
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 2 เมื่อวาน 4 ทั้งหมด 8,818 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]