ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนบุคลากรจำแนกตามประเภท
ที่ ประเภทบุคลากร จำนวน (คน)
1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 119
2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 30
3 ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 34
4 พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอน 0
5 ลูกจ้างประจำ 1
6 ลูกจ้างชั่วคราว 0
7 พนักงานราชการ 1
8 ช่วยราชการ 0
รวม 185
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 2 เมื่อวาน 3 ทั้งหมด 9,158 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]