ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 20 - - - - - - - - -
2555 32 30 - - - - 2
(0.64%)
- - 2
(0.64%)
2554 13 12 10 - - - 1
(0.13%)
2
(0.24%)
- 3
(0.39%)
2553 17 16 13 12 - - 1
(0.17%)
3
(0.48%)
1
(0.13%)
5
(0.85%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 1 ทั้งหมด 8,067 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]