ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาแขนงวิชาอาหารและโภชนาการ

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 90 - - - - - - - - -
2555 54 52 - - - - 2
(1.08%)
- - 2
(1.08%)
2554 40 38 35 - - - 2
(0.8%)
3
(1.14%)
- 5
(2%)
2553 50 50 47 45 - - 0
(0%)
3
(1.5%)
2
(0.94%)
5
(2.5%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 2 เมื่อวาน 1 ทั้งหมด 8,131 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]