ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาแขนงวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 40 - - - - - - - - -
2555 36 33 - - - - 3
(1.08%)
- - 3
(1.08%)
2554 - - - - - - - - -
2553 15 14 12 10 - - 1
(0.15%)
2
(0.28%)
2
(0.24%)
5
(0.75%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 1 ทั้งหมด 8,082 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]