ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาแขนงวิชาศิลปประดิษฐ์

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 60 - - - - - - - - -
2555 31 30 - - - - 1
(0.31%)
- - 1
(0.31%)
2554 16 15 13 - - - 1
(0.16%)
2
(0.3%)
- 3
(0.48%)
2553 20 17 15 14 - - 3
(0.6%)
2
(0.34%)
1
(0.15%)
6
(1.2%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 2 ทั้งหมด 8,309 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]