ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 120 - - - - - - - - -
2555 84 81 - - - - 3
(2.52%)
- - 3
(2.52%)
2554 92 90 85 - - - 2
(1.84%)
5
(4.5%)
- 7
(6.44%)
2553 110 106 100 90 - - 4
(4.4%)
6
(6.36%)
10
(10%)
20
(22%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 1 ทั้งหมด 8,130 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]