ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาหลักสูตรคณิตศาสตร์

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 30 - - - - - - - - -
2555 40 37 - - - - 3
(1.2%)
- - 3
(1.2%)
2554 31 30 27 - - - 1
(0.31%)
3
(0.9%)
- 4
(1.24%)
2553 40 35 33 30 - - 5
(2%)
2
(0.7%)
3
(0.99%)
10
(4%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 2 ทั้งหมด 8,066 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]