ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 45 - - - - - - - - -
2555 97 95 - - - - 2
(1.94%)
- - 2
(1.94%)
2554 92 90 88 - - - 2
(1.84%)
2
(1.8%)
- 4
(3.68%)
2553 80 71 69 66 - - 9
(7.2%)
2
(1.42%)
3
(2.07%)
14
(11.2%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 1 ทั้งหมด 8,082 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]