ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 30 - - - - - - - - -
2555 94 90 - - - - 4
(3.76%)
- - 4
(3.76%)
2554 43 40 38 - - - 3
(1.29%)
2
(0.8%)
- 5
(2.15%)
2553 46 41 40 39 - - 5
(2.3%)
1
(0.41%)
1
(0.4%)
7
(3.22%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 2 เมื่อวาน 1 ทั้งหมด 8,068 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]