ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 50 - - - - - - - - -
2555 41 39 - - - - 2
(0.82%)
- - 2
(0.82%)
2554 62 60 55 - - - 2
(1.24%)
5
(3%)
- 7
(4.34%)
2553 42 39 35 33 - - 3
(1.26%)
4
(1.56%)
2
(0.7%)
9
(3.78%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 1 ทั้งหมด 8,082 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]