ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสถาปัตยกรรม (เทียบโอน)

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 - - - - - - - - -
2555 - - - - - - - - -
2554 42 37 32 - - - 5
(2.1%)
5
(1.85%)
- 10
(4.2%)
2553 27 25 23 20 - - 2
(0.54%)
2
(0.5%)
3
(0.69%)
7
(1.89%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 1 ทั้งหมด 8,067 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]