ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง (เทียบโอน)

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 - - - - - - - - -
2555 50 45 - - - - 5
(2.5%)
- - 5
(2.5%)
2554 41 38 30 - - - 3
(1.23%)
8
(3.04%)
- 11
(4.51%)
2553 41 36 30 28 - - 5
(2.05%)
6
(2.16%)
2
(0.6%)
13
(5.33%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 2 เมื่อวาน 1 ทั้งหมด 8,068 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]