ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 25 - - - - - - - - -
2555 52 49 - - - - 3
(1.56%)
- - 3
(1.56%)
2554 45 43 39 - - - 2
(0.9%)
4
(1.72%)
- 6
(2.7%)
2553 55 50 48 45 - - 5
(2.75%)
2
(1%)
3
(1.44%)
10
(5.5%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 1 ทั้งหมด 8,130 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]