ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 100 - - - - - - - - -
2555 76 75 - - - - 1
(0.76%)
- - 1
(0.76%)
2554 91 90 87 - - - 1
(0.91%)
3
(2.7%)
- 4
(3.64%)
2553 105 99 95 93 - - 6
(6.3%)
4
(3.96%)
2
(1.9%)
12
(12.6%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 2 ทั้งหมด 8,066 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]