ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาหลักสูตรการโปรแกรมและรักษาความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 120 - - - - - - - - -
2555 87 84 - - - - 3
(2.61%)
- - 3
(2.61%)
2554 - - - - - - - - -
2553 75 72 70 67 - - 3
(2.25%)
2
(1.44%)
3
(2.1%)
8
(6%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 3 เมื่อวาน 3 ทั้งหมด 8,238 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]