ข้อมูลด้านนักศึกษา
ข้อมูลด้านบุคลากร
ข้อมูลด้านหลักสูตร
สำรวจความคิดเห็น
      ท่านมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารมากน้อยเพียงใด

    ดูผลโหวต
จำนวนนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

จำนวนนักศึกษาภาคปกติ

จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษา Dropout

Dropout

ทั้งหมด

ปีที่เข้าศึกษา ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 จบ ค้างชั้น ปี 2 ปี 3 ปี 4
2556 80 - - - - - - - - -
2555 83 80 - - - - 3
(2.49%)
- - 3
(2.49%)
2554 85 80 79 - - - 5
(4.25%)
1
(0.8%)
- 6
(5.1%)
2553 68 65 59 55 - - 3
(2.04%)
6
(3.9%)
4
(2.36%)
13
(8.84%)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 2 ทั้งหมด 8,066 เริ่มนับ 1/มี.ค./2556]