ชื่อ-สกุล : อาจารย์ ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์
สังกัด : ภาควิชาเคมี
วุฒิการศึกษา :
ที่ งานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุน/ปี
1 การพัฒนาโลชั่นทาผิวที่มีน้ำมันงาขี้ม้อนและสารสกัดจากธรรมชาติเป็นองค์ประกอบ อาจารย์ ดร.ฤดีวรรณ ตั้งประดิษฐ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) (2559)