• อาจารย์วิทญา ตันอารีย์

 

HSC 3407 สุขภาพกับการพัฒนา 3(3-0-6)
หน่วยที่ 5 อ่าน 125 | ตอบ 0
หน่วยที่ 4 อ่าน 144 | ตอบ 0
unit 3 อ่าน 157 | ตอบ 0
ใบงานที่ 1 (ส่วนที่ 2 ) อ่าน 157 | ตอบ 0
ใบงานที่ 1 อ่าน 154 | ตอบ 0
หน่วยที่ 2 อ่าน 143 | ตอบ 0
หน่วยที่ 1 อ่าน 171 | ตอบ 0
แนวการสอน อ่าน 165 | ตอบ 0
HSC 3303 สุขภาพทางเลือก 3(3-0-6)
หน่วยที่ 9 อ่าน 146 | ตอบ 0
หน่วยที่ 8 อ่าน 148 | ตอบ 0
หน่วยที่ 7 อ่าน 135 | ตอบ 0
หน่วยที่ 6 อ่าน 136 | ตอบ 0
ใบงานเดี่ยว (1) อ่าน 144 | ตอบ 0
เนื้อเพลง อ่าน 131 | ตอบ 0
หน่วยที่ 5 อ่าน 142 | ตอบ 0
หน่วยที่ 4 อ่าน 145 | ตอบ 0
หน่วยที่ 3 อ่าน 136 | ตอบ 0
หน่วยที่ 2 อ่าน 140 | ตอบ 0
หน่วยที่ 1 อ่าน 145 | ตอบ 0
แนวการสอน อ่าน 126 | ตอบ 0