• อาจารย์วิทญา ตันอารีย์

 

HSC 3407 สุขภาพกับการพัฒนา 3(3-0-6)
หน่วยที่ 5 อ่าน 144 | ตอบ 0
หน่วยที่ 4 อ่าน 160 | ตอบ 0
unit 3 อ่าน 174 | ตอบ 0
ใบงานที่ 1 (ส่วนที่ 2 ) อ่าน 175 | ตอบ 0
ใบงานที่ 1 อ่าน 169 | ตอบ 0
หน่วยที่ 2 อ่าน 160 | ตอบ 0
หน่วยที่ 1 อ่าน 194 | ตอบ 0
แนวการสอน อ่าน 186 | ตอบ 0
HSC 3303 สุขภาพทางเลือก 3(3-0-6)
หน่วยที่ 9 อ่าน 164 | ตอบ 0
หน่วยที่ 8 อ่าน 165 | ตอบ 0
หน่วยที่ 7 อ่าน 153 | ตอบ 0
หน่วยที่ 6 อ่าน 153 | ตอบ 0
ใบงานเดี่ยว (1) อ่าน 160 | ตอบ 0
เนื้อเพลง อ่าน 146 | ตอบ 0
หน่วยที่ 5 อ่าน 158 | ตอบ 0
หน่วยที่ 4 อ่าน 160 | ตอบ 0
หน่วยที่ 3 อ่าน 152 | ตอบ 0
หน่วยที่ 2 อ่าน 157 | ตอบ 0
หน่วยที่ 1 อ่าน 169 | ตอบ 0
แนวการสอน อ่าน 143 | ตอบ 0