• อาจารย์วิทญา ตันอารีย์

 

HSC 3407 สุขภาพกับการพัฒนา 3(3-0-6)
หน่วยที่ 5 อ่าน 140 | ตอบ 0
หน่วยที่ 4 อ่าน 156 | ตอบ 0
unit 3 อ่าน 170 | ตอบ 0
ใบงานที่ 1 (ส่วนที่ 2 ) อ่าน 169 | ตอบ 0
ใบงานที่ 1 อ่าน 165 | ตอบ 0
หน่วยที่ 2 อ่าน 155 | ตอบ 0
หน่วยที่ 1 อ่าน 186 | ตอบ 0
แนวการสอน อ่าน 181 | ตอบ 0
HSC 3303 สุขภาพทางเลือก 3(3-0-6)
หน่วยที่ 9 อ่าน 161 | ตอบ 0
หน่วยที่ 8 อ่าน 162 | ตอบ 0
หน่วยที่ 7 อ่าน 151 | ตอบ 0
หน่วยที่ 6 อ่าน 150 | ตอบ 0
ใบงานเดี่ยว (1) อ่าน 157 | ตอบ 0
เนื้อเพลง อ่าน 143 | ตอบ 0
หน่วยที่ 5 อ่าน 155 | ตอบ 0
หน่วยที่ 4 อ่าน 157 | ตอบ 0
หน่วยที่ 3 อ่าน 149 | ตอบ 0
หน่วยที่ 2 อ่าน 153 | ตอบ 0
หน่วยที่ 1 อ่าน 159 | ตอบ 0
แนวการสอน อ่าน 138 | ตอบ 0