• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

ตารางสอน
ลูกพระพิฆเนศวร์เกมส์ พ.27 ธค.60 อ่าน 2 | ตอบ 0
นิเทศ_2/2560 อ่าน 4 | ตอบ 0
namemid260 อ่าน 6 | ตอบ 0
บันทึก_กศ._ที่ ศธ.0533.25-ว174 ลวท28พย60_อบรม คลังข้อสอบ อ่าน 9 | ตอบ 0
บันทึก สำนัก กศ.ฯ ลวท.23พย.60 : แนวปฏิบัติ Mid_2-60 อ่าน 2 | ตอบ 0
แนวปฏิบัติในการแก้ไขเกรด I และ M ภาคเรียนที่ 1-60 อ่าน 2 | ตอบ 0
ประชุม กศ.ทั่วไป อ่าน 9 | ตอบ 0
มคอ.5_วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต_ภาคเรียนที่ 1/2560 อ่าน 19 | ตอบ 0
มคอ.3 และ แนวการสอน วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต 2/2560 อ่าน 20 | ตอบ 0
law60 อ่าน 4 | ตอบ 0
แบบฟอร์มการขอใช้ระบบสารสนเทศบริการการศึกษาออนไลน์ อ่าน 1 | ตอบ 0
คู่ระบบการลงทะเบียนแบบใหม่ อ่าน 2 | ตอบ 0
ภาคพิเศษ_2/2560 อ่าน 3 | ตอบ 0
ภาคปกติ_2/2560 อ่าน 1 | ตอบ 0
สื่อเผยแพร่ : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประโยชน์ของการกินอาหารเช้า : 9 มีนาคม 2560 อ่าน 38 | ตอบ 0
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI2201) หลักสูตร 58
กำหนดส่งงานกลุ่มและรับงานกลับไปแก้ไข 2/2560 อ่าน 14 | ตอบ 0
ระวังแก๊งค์ Call Center หลอกให้โอนเงิน อ่าน 2 | ตอบ 0
ด่วน! เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 4 อ่าน 5 | ตอบ 0
การผ่อนผันเพื่อให้น.ศ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลงทะเบียน 2/2560 อ่าน 6 | ตอบ 0
เอกสารรายชื่อนักกีฬามหาวิทยาลัย สำหรับยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2560 อ่าน 6 | ตอบ 0
ให้น.ส.บุณยาพร วังคำหาญ ไปเรียนชดเชยทุกครั้งที่วันเรียนเดิมตรงวันหยุด ในวันศุกร์เวลา 15.00-17.00 น. ที่ห้อง27075 (หากมีน.ศ.วิชาอื่นนั่งเรียนอยู่ให้อ่านป้ายบอกห้องใหม่ที่แปะไว้) อ่าน 5 | ตอบ 0
หลังปีใหม่ จะมีกิจกรรมกีฬาลูกพระพิฆเนศวร์เกม 2 สัปดาห์-แบ่งเวลาเรียนให้ดี อ่าน 7 | ตอบ 0
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการเรียนการสอน-->update วัน/เวลาก่อนมาหาอาจารย์ด้วยค่ะ อ่าน 29 | ตอบ 0
CMRU จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกทุกจันทร์ พุธ ศุกร์(17.00-18.00น.) หน้าตึก 90 ปี เริ่ม 4 ธ.ค.60 นี้ อ่าน 6 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อ่าน 182 | ตอบ 0
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติใน CMRU อ่าน 8 | ตอบ 0
(ร่าง)สารบัญ-วิทย์ฯคุณ-58 อ่าน 4 | ตอบ 0
รูปเล่มรายงาน อ่าน 4 | ตอบ 0
การใช้ดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI) ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ Air4Thai อ่าน 85 | ตอบ 0
- ขาดสอบกลางภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์จากวันสุดท้ายของการสิ้นสุดการสอบกลางภาคเรียน อ่าน 22 | ตอบ 0
- ขาดสอบปลายภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป+นับภาคฤดูร้อนด้วย อ่าน 17 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2560_ฉ.แก้ไข-1_เปลี่ยนแปลงสัปดาห์จองรายวิชา 1/2560 และการยื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต อ่าน 18 | ตอบ 0
แบบฝึกหัด : การดูแลของใช้ในครัวเรือน อ่าน 100 | ตอบ 0
สื่อสนับสนุนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ่าน 50 | ตอบ 0
***- - - ปฏิทินวิชาการ 2560 - - -*** อ่าน 24 | ตอบ 0
คู่มือประเมินคุณภาพชีวิต (จปฐ.2560-2564) ของ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อ่าน 605 | ตอบ 0
gsci2101+gsci2201_2/2559 อ่าน 51 | ตอบ 0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อ่าน 1 | ตอบ 0
ใบรายชื่อสอบกลางภาค 1/2559_GSCI2201 อ่าน 68 | ตอบ 0
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงาน อ่าน 67 | ตอบ 0
gsci220112559Thu8 อ่าน 10 | ตอบ 0
gsci220112559Tue8 อ่าน 25 | ตอบ 0
^_^ อ่าน 73 | ตอบ 0
มคอ.1_มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อ่าน 59 | ตอบ 0
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558 อ่าน 58 | ตอบ 0
เอกสารอ่านประกอบการเรียน อ่าน 0 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2559 อ่าน 51 | ตอบ 0
คะแนนสอบกลางภาค_3 58 อ่าน 80 | ตอบ 0
กติกา การทำ Power point อ่าน 130 | ตอบ 0
การบ้าน-2 อ่าน 270 | ตอบ 0
การบ้าน-1 อ่าน 1005 | ตอบ 0
แนวการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต หลักสูตร 58 (GSCI2201) อ่าน 807 | ตอบ 0
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (หลักสูตร 58) รหัสGSCI22101 อ่าน 230 | ตอบ 0
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระวังแก๊งค์ Call Center หลอกให้โอนเงิน อ่าน 1 | ตอบ 0
ด่วน! เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 4 อ่าน 4 | ตอบ 0
การผ่อนผันเพื่อให้น.ศ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลงทะเบียน 2/2560 อ่าน 3 | ตอบ 0
เอกสารรายชื่อนักกีฬามหาวิทยาลัย สำหรับยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2560 อ่าน 5 | ตอบ 0
สำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา-ขอเชิญจองอบรมด้าน IT เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน(หมดเขต 20 มค.61) อ่าน 3 | ตอบ 0
หลังปีใหม่ จะมีกิจกรรมกีฬาลูกพระพิฆเนศวร์เกม 2 สัปดาห์-แบ่งเวลาเรียนให้ดี อ่าน 4 | ตอบ 0
เนื่องจากหลังปีใหม่นี้มหาวิทยาลัยติดภารกิจหลายประการ เช่น เตรียมกิจกรรมกีฬาน.ศ.นานาชาติและอื่นๆ จึงยุติกิจกรรมเต้นแอโรบิกไว้ก่อน นักศึกษาที่ต้องการออกกำลังกายให้เลือกกิจกรรมและสถานที่ๆตนเองสนใจแทน อ่าน 5 | ตอบ 0
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ใน CMRU 2560 อ่าน 5 | ตอบ 0
ระบบส่งเกรดแบบใหม่ อ่าน 2 | ตอบ 0
23กย.60_งานสลากภัตที่จัดขึ้นโดยองค์กรน.ศ.ปีแรก-นศ.สร้างสรรค์ ผู้ใหญ่ส่งเสริม อ่าน 1 | ตอบ 0
2020 อ่าน 1 | ตอบ 0
อ.19กย.60 - อา.24 กย.60 รีบลงทะเบียนกิจกรรม เพื่อเทียบโครงการอัญเชิญตราพระลัญจร (กิจกรรมบังคับ)ได้ (รายละเอียดเอกสารแนบ) อ่าน 9 | ตอบ 0
อีกกิจกรรมหนึ่ง ที่อยากจบต้องห้ามขาด(รายละเอียดเอกสารแนบ) อ่าน 10 | ตอบ 0
เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 2 (ยกเลิกวันหยุดและวันหยุดเพิ่มเติม 1/2560) อ่าน 13 | ตอบ 0
ข่าวด่วน!!! : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ไม่หยุดชดเชยวันเข้าพรรษาค่ะ อ่าน 15 | ตอบ 0
ปฏิทินกิจกรรม 2560 (เกรดเฉลี่ยไมถึง 2.00 และกิจกรรมไม่ถึง 60 นก.-->"ไม่จบ" อ่าน 13 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2560_ฉ.แก้ไข-1_เปลี่ยนแปลงสัปดาห์จองรายวิชา 1/2560 และการยื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต อ่าน 15 | ตอบ 0
***- - - ปฏิทินวิชาการ 2560 - - -*** อ่าน 19 | ตอบ 0
2 อ่าน 52 | ตอบ 0
10สค.59 อ่าน 2 | ตอบ 0
กำหนดการ LE04-06 อ่าน 0 | ตอบ 0
กำหนดการ LE30-01 อ่าน 0 | ตอบ 0
R4OurCountry_3 อ่าน 0 | ตอบ 0
R4OurCountry_2 อ่าน 0 | ตอบ 0
R4OurCountry_1 อ่าน 0 | ตอบ 0
Ask4ImproveGSCI22014 อ่าน 1 | ตอบ 0
LE2 อ่าน 1 | ตอบ 0
บันทึก LE1 อ่าน 3 | ตอบ 0
ล้านนา เมืองสุขภาพ 2016 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 4 - 6 กค.59 ห้องลีลาวดี อ่าน 43 | ตอบ 0
วิธีแก้ปัญหาเน็ตขึ้นกากบาทสีแดง อ่าน 54 | ตอบ 0
มหาวิทยาลัยให้ทุน ดูที่--> http://www.cmru.ac.th/news/747-มร-ชม-แจ้งประกาศ-รับสมัครนักศึกษา-เพื่อขอรับทุนการศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2559.html หรือ http://www.science.cmru.ac.th/web59/datafile/news_206 อ่าน 62 | ตอบ 0
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อ่าน 0 | ตอบ 0
อาจารย์ที่ปรึกษา
ระวังแก๊งค์ Call Center หลอกให้โอนเงิน อ่าน 1 | ตอบ 0
ด่วน! เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 4 อ่าน 3 | ตอบ 0
การผ่อนผันเพื่อให้น.ศ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลงทะเบียน 2/2560 อ่าน 3 | ตอบ 0
สำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา-ขอเชิญจองอบรมด้าน IT เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน(หมดเขต 20 มค.61) อ่าน 4 | ตอบ 0
วันและเวลาที่ติดต่อได้ อ่าน 8 | ตอบ 0
หลังปีใหม่ จะมีกิจกรรมกีฬาลูกพระพิฆเนศวร์เกม 2 สัปดาห์-แบ่งเวลาให้ดี อ่าน 3 | ตอบ 0
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติใน CMRU 2560 อ่าน 5 | ตอบ 0
แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด อ่าน 6 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ ในระบบ MIS ใหม่ อ่าน 3 | ตอบ 0
กิจกรรมเทียบหน่วย ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติค่ะ อ่าน 34 | ตอบ 0
มหาวิทยาลัยรับสมัคร น.ศ.เพื่อให้ทุนช่วยเหลือการศึกษา (มีผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) อ่าน 10 | ตอบ 0
อ.19กย.60 - อา.24 กย.60 รีบลงทะเบียนกิจกรรม เพื่อเทียบโครงการอัญเชิญตราพระลัญจร (กิจกรรมบังคับ)ได้ (รายละเอียดเอกสารแนบ) อ่าน 11 | ตอบ 0
ขอให้น.ศ.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติในวันพฤหัสที่ 28 กย.60 เวลา 7.30 น. ณ.ลานจตุรคาร ไม่งั้นไม่จบจ้า อ่าน 13 | ตอบ 0
เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 2 (ยกเลิกวันหยุดและวันหยุดเพิ่มเติม 1/2560) อ่าน 14 | ตอบ 0
ข่าวด่วน!!! : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ไม่หยุดชดเชยวันเข้าพรรษาค่ะ อ่าน 13 | ตอบ 0
ปฏิทินกิจกรรม 2560 (เกรดเฉลี่ยไมถึง 2.00 และกิจกรรมไม่ถึง 60 นก.-->"ไม่จบ" อ่าน 19 | ตอบ 0
- ขาดสอบกลางภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์จากวันสุดท้ายของการสิ้นสุดการสอบกลางภาคเรียน อ่าน 20 | ตอบ 0
- ขาดสอบปลายภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป+นับภาคฤดูร้อนด้วย อ่าน 20 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2560_ฉ.แก้ไข-1_เปลี่ยนแปลงสัปดาห์จองรายวิชา 1/2560 และการยื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต อ่าน 15 | ตอบ 0
ใกล้สอบปลายภาคแล้ว!!! ส่งงานให้ครบ เช็ควัน/เวลา/ห้องสอบให้ดี อย่าลืมบัตรน.ศ. อ่าน 18 | ตอบ 0
***- - - ปฏิทินวิชาการ 2560 - - -*** อ่าน 22 | ตอบ 0
http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm อ่าน 34 | ตอบ 0
แผนการเรียนเสนอแนะ2/2559_ภาคปกติ_สธ.57ว.4.1 อ่าน 32 | ตอบ 0
แผนการเรียนเสนอแนะ2/2559_ภาคพิเศษ_สธ.57ว.4.01 อ่าน 28 | ตอบ 0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อ่าน 0 | ตอบ 0
ทุนอาหารกลางวัน 1/2559 อ่าน 51 | ตอบ 0
พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 อ่าน 49 | ตอบ 0
คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจการบ้านเมืองที่ดี อ่าน 36 | ตอบ 0
L4 อ่าน 3 | ตอบ 0
มคอ.1_มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อ่าน 55 | ตอบ 0
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อ่าน 49 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2559 อ่าน 48 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 58 อ่าน 77 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 58 _แก้ไขกำหนดการ ฉบับที่ 1 อ่าน 88 | ตอบ 0
Plan 4 57s อ่าน 5 | ตอบ 0
การวัดและประเมินผลการศึกษา อ่าน 164 | ตอบ 0
แผนการเรียนเสนอแนะ สำหรับ นักศึกษารหัส 2557 อ่าน 225 | ตอบ 0
หากนักศึกษามีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน อ่าน 182 | ตอบ 0
ต้องการเกียรตินิยม? อ่าน 166 | ตอบ 0
ถ้าต้องการเรียนจบ อ่าน 163 | ตอบ 0
ติด I ทำยังไง อ่าน 204 | ตอบ 0
ถ้าขาดสอบทำอย่างไร? อ่าน 1360 | ตอบ 0
การลงทะเบียน อ่าน 181 | ตอบ 0
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI2101)_หลักสูตรเก่า
กำหนดส่งงานกลุ่มและรับงานกลับไปแก้ไข ภาคเรียนที่ 2/2560 อ่าน 5 | ตอบ 0
ระวังแก๊งค์ Call Center หลอกให้โอนเงิน อ่าน 1 | ตอบ 0
ด่วน! เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 4 อ่าน 3 | ตอบ 0
การผ่อนผันเพื่อให้น.ศ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลงทะเบียน 2/2560 อ่าน 4 | ตอบ 0
เอกสารรายชื่อนักกีฬามหาวิทยาลัย สำหรับยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2560 อ่าน 3 | ตอบ 0
ให้น.ส.บุณยาพร วังคำหาญ ไปเรียนชดเชยทุกครั้งที่วันเรียนเดิมตรงวันหยุด ในวันศุกร์เวลา 15.00-17.00 น. ที่ห้อง27075 (หากมีน.ศ.วิชาอื่นนั่งเรียนอยู่ให้อ่านป้ายบอกห้องใหม่ที่แปะไว้) อ่าน 2 | ตอบ 0
หลังปีใหม่ จะมีกิจกรรมกีฬาลูกพระพิฆเนศวร์เกม 2 สัปดาห์-แบ่งเวลาเรียนให้ดี อ่าน 2 | ตอบ 0
แจ้งข่าวเกี่ยวกับการเรียนการสอน-->update วัน/เวลา ก่อนมาหาอาจารย์ด้วยค่ะ อ่าน 18 | ตอบ 0
CMRU จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก จันทร์ พุธ ศุกร์(17.00-18.00น) หน้าตึก 90 ปี เริ่ม 4 ธ.ค.60 นี้ อ่าน 5 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อ่าน 100 | ตอบ 0
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ใน CMRU อ่าน 7 | ตอบ 0
รูปเล่มรายงาน อ่าน 16 | ตอบ 0
การใช้ดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI) ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ Air4Thai อ่าน 68 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2560_ฉ.แก้ไข-1_เปลี่ยนแปลงสัปดาห์จองรายวิชา 1/2560 และการยื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต อ่าน 17 | ตอบ 0
สื่อสนับสนุนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ่าน 63 | ตอบ 0
คู่มือประเมินคุณภาพชีวิต (จปฐ.2560-2564) ของ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อ่าน 2783 | ตอบ 0
gsci2101+gsci2201_2/2559 อ่าน 66 | ตอบ 0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อ่าน 0 | ตอบ 0
ใบรายชื่อสอบกลางภาค 1/2559_GSCI2101 อ่าน 51 | ตอบ 0
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงาน อ่าน 56 | ตอบ 0
gsci210112559Thu15 อ่าน 7 | ตอบ 0
gsci210112559Fri8 อ่าน 6 | ตอบ 0
gsci210112559Fri12 อ่าน 11 | ตอบ 0
มคอ.1_มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อ่าน 60 | ตอบ 0
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2553 อ่าน 50 | ตอบ 0
กติกาการทำ Power Point อ่าน 98 | ตอบ 0
มคอ.3_วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต หลักสูตรเก่า GSCI2101 อ่าน 133 | ตอบ 0
Form4R อ่าน 0 | ตอบ 0
แนวการสอน วิทย์ฯคุณภาพชีวิต(GSCI2101) ฉบับย่อ-5 หน้า อ่าน 380 | ตอบ 0
การบ้าน-2 อ่าน 237 | ตอบ 0
การบ้าน-1 อ่าน 834 | ตอบ 0
Wk_1 อ่าน 331 | ตอบ 0
- ขาดสอบกลางภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์จากวันสุดท้ายของการสิ้นสุดการสอบกลางภาคเรียน อ่าน 197 | ตอบ 0
- ขาดสอบปลายภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป+นับภาคฤดูร้อนด้วย อ่าน 176 | ตอบ 0