• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

CMRU Half Marathon2018 : ทีมอาคารแมลงปอ
G_21 อ่าน 4 | ตอบ 0
รูปสมาชิกในทีม และเบอร์โทร อ่าน 7 | ตอบ 0
ตรวจสอบความรุนแรงของหมอกควันในเชียงใหม่ แบบ Real time โดย copy URL นี้--> http://aqicn.org/city/chiang-mai ไปค้นใน Google (หรือ Search Engine อื่นๆ)
การเฝ้าระวังหมอกควัน จ.เชียงใหม่ อ่าน 17 | ตอบ 0
ให้ดูค่าดัชนีคุณภาพอากาศแต่ละตัว ใต้คำว่า current อ่าน 17 | ตอบ 0
ถ้าต้องการตรวจสอบจังหวัดอื่น--->ให้เปลี่ยนชื่อจังหวัด หลัง city/ อ่าน 17 | ตอบ 0
*** (*๐*'') ค่าเฉลี่ย PM2.5(ฝุ่นขนาดซุปเปอร์จิ๋ว) ใน 24 ชม. > 25 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร --->สวมหน้ากาก N-95 อ่าน 51 | ตอบ 0
PM10(ฝุ่นขนาดเล็ก) > 120 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร---> สวมหน้ากากอนามัย, กลั้วคอด้วยน้ำสะอาด อ่าน 14 | ตอบ 0
AQI(ดัชนีคุณภาพอากาศ) > 200 ---> ทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย, งดกิจกรรมกลางแจ้ง อ่าน 13 | ตอบ 0
AQI > 100--->ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจควรสวมหน้ากากอนามัย อ่าน 15 | ตอบ 0
ใครเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซด์ จงก เชียงใหม่ 772 ให้มารับเงินค่าซ่อมกระจกมองหลังได้ที่ห้องพักอาจารย์ 1313 ค่ะ
เวลาที่ติดต่อได้ อ่าน 15 | ตอบ 0
วัน/เวลา และสถานที่ติดต่อ
วันและเวลาติดต่อ_ภาคเรียนที่ 1/2561 อ่าน 38 | ตอบ 0
วัน และ เวลาที่ติดต่อได้ในภาคเรียนที่ 3/2560(เริ่ม 5 มี.ค. 61)-->ตรวจสอบ Click อ่าน 16 | ตอบ 0
วัน และ เวลาที่ติดต่อได้ในภาคเรียนที่ 2/2560-->ตรวจสอบ Click อ่าน 24 | ตอบ 0
ห้องพักอาจารย์ : 1313 อ่าน 26 | ตอบ 0
แจ้งข่าว อ.ผู้สอน รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
เตรียมส่งต้นฉบับMid_2-61(11-21 ธค.61) อ่าน 1 | ตอบ 0
Name_mid_1/61 อ่าน 2 | ตอบ 0
วันและเวลาที่ติดต่อได้ อ่าน 10 | ตอบ 0
แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-ออนไลน์-วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ่าน 10 | ตอบ 0
ขออนุเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์จากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพี่อคุณภาพชีวิต อ่าน 10 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2561 อ่าน 11 | ตอบ 0
กำหนดสอบปลายภาคและการส่งเกรด ภาคเรียนที่ 3/2560 อ่าน 9 | ตอบ 0
กำหนดการส่งเกรด 2/2560 และ กำหนดการแก้ไขผลการเรียน I และ M อ่าน 25 | ตอบ 0
แนวการสอน : วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
แนวการสอน-GSCI2101-วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต-หลักสูตร 53 อ่าน 67 | ตอบ 0
แนวการสอน-GSCI22014-วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต-หลักสูตร 58 อ่าน 357 | ตอบ 0
มคอ.3_วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
2-2561__มคอ.3_GSCI2201_หลักสูตร 58-วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ่าน 5 | ตอบ 0
2-2561_มคอ.3_GSCI2101_หลักสูตร 53-วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ่าน 7 | ตอบ 0
มคอ.3-ออนไลน์_วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต_หลักสูตร 58_GSCI22014_ภาคเรียนที่ 1/2561 อ่าน 32 | ตอบ 0
มคอ.3-ออนไลน์_วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต_หลักสูตร 53_GSCI2101_ภาคเรียนที่ 1/2561 อ่าน 38 | ตอบ 0
มคอ.3_GSCI22014_หลักสูตร 58-วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(pdf)_อ.วีรวรรณ อ่าน 37 | ตอบ 0
มคอ.5_วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
มคอ.5_GSCI22014_1/2561 อ่าน 3 | ตอบ 0
มคอ.5_GSCI2101_1/2561 อ่าน 1 | ตอบ 0
Eva1-61 อ่าน 2 | ตอบ 0
มคอ.5-ออนไลน์_GSCI22014_ภาคปกติ(สรุปรวมจากอาจารย์ผู้สอนทุกคน)_2/60 อ่าน 11 | ตอบ 0
มคอ.5-ออนไลน์_วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต_หลักสูตร 58_GSCI22014_ภาคเรียนที่ 2/2560 อ่าน 10 | ตอบ 0
มคอ.5-ออนไลน์_วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต_หลักสูตร 53_GSCI2101_ภาคเรียนที่ 2/2560 อ่าน 11 | ตอบ 0
มคอ.5_GSCI22014_ภาคปกติ(สรุปรวมจากอาจารย์ผู้สอนทุกคน)_2/60 อ่าน 12 | ตอบ 0
มคอ.5_GSCI2101-วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต-หลักสูตร 53_อ.วีรวรรณ อ่าน 22 | ตอบ 0
มคอ.5_GSCI22014(วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต)-หลักสูตร 58_อ.วีรวรรณ อ่าน 23 | ตอบ 0
แบบสำรวจความต้องการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI 22014)
ส่งแบบสำรวจความต้องการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต แบบออนไลน์ อ่าน 14 | ตอบ 0
ส่งแบบสำรวจความต้องการสอนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต แบบ pdf. อ่าน 28 | ตอบ 0
แบบสำรวจออนไลน์-ความต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตำราวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
แบบสำรวจออนไลน์ ความต้องการมีส่วนร่วมผลิตตำราวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI 22014) อ่าน 28 | ตอบ 0
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI2201) หลักสูตร 58
วันและเวลาที่ติดต่อได้ 1/2561 อ่าน 15 | ตอบ 0
แบบประเมินเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-ออนไลน์-วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต-GSCI22014 อ่าน 59 | ตอบ 0
แบบประเมินออนไลน์ : ความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ่าน 31 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ออนไลน์ : บทที่ 1 วิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต : ใบงานที่ 1 เรื่อง เจตคติทางวิทยาศาสตร์ อ่าน 369 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ออนไลน์ บทที่ 1 : วิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต : ใบงานที่ 2 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อ่าน 107 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ออนไลน์ บทที่ 5 การทำความสะอาดภาชนะและเครื่องเรือน วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI2201) อ่าน 21 | ตอบ 0
แบบประเมินโครงการวิเคราะห์ที่อยู่อาศัยและเครื่องแต่งกาย อ่าน 13 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2561 อ่าน 11 | ตอบ 0
เล่าสู่กันฟัง_สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา อ่าน 13 | ตอบ 0
วัน และ เวลาที่ติดต่อได้ในภาคเรียนที่ 3/2560(เริ่ม 5 มี.ค. 61)-->ตรวจสอบ Click อ่าน 19 | ตอบ 0
ถ้าต้องการ เลื่อนสอบ และ ขาดสอบ ทำอย่างไร? อ่าน 20 | ตอบ 0
วันและเวลาติดต่อ ในภาคเรียน 2/2560 อ่าน 73 | ตอบ 0
ขอเชิญ น.ศ.ตรวจสุขภาพ ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ ในวันที่ 5 - 20 ก.พ.61-->ใช้ทดแทนการออกกำลังกายได้ 1 ครั้ง -->คลิ๊ก^_^ อ่าน 17 | ตอบ 0
บทความน่าสนใจจากเกี่ยวกับสุขภาพจิต(บทที่ 3) อ่าน 32 | ตอบ 0
น.ศ.ที่้ต้องการยกเลิกรายวิชา(Drop)-->ให้ยื่นคำร้องผ่านระบบบริการการศึกษาสำหรับ น.ศ. ภายในวันพุธที่ 7 กพ.61 นี้นะคะ อ่าน 27 | ตอบ 0
รายชื่อ น.ศ.เรียนวันจันทร์ 08.00 - 11.00 น.ที่ยังไม่ส่งชื่องานกลุ่ม_2/2560 อ่าน 29 | ตอบ 0
รายชื่อ น.ศ.เรียนวันอังคาร 12.00 - 15.00 น.ที่ยังไม่ส่งชื่องานกลุ่ม_2/2560 อ่าน 32 | ตอบ 0
กำหนดส่งงานกลุ่มและรับงานกลับไปแก้ไข 2/2560 อ่าน 55 | ตอบ 0
ด่วน! เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 4 อ่าน 32 | ตอบ 0
การผ่อนผันเพื่อให้น.ศ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลงทะเบียน 2/2560 อ่าน 30 | ตอบ 0
เอกสารรายชื่อนักกีฬามหาวิทยาลัย สำหรับยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2560 อ่าน 28 | ตอบ 0
ให้น.ส.บุณยาพร วังคำหาญ ไปเรียนชดเชยทุกครั้งที่วันเรียนเดิมตรงวันหยุด ในวันศุกร์เวลา 15.00-17.00 น. ที่ห้อง27075 (หากมีน.ศ.วิชาอื่นนั่งเรียนอยู่ให้อ่านป้ายบอกห้องใหม่ที่แปะไว้) อ่าน 26 | ตอบ 0
หลังปีใหม่ จะมีกิจกรรมกีฬาลูกพระพิฆเนศวร์เกม 2 สัปดาห์-แบ่งเวลาเรียนให้ดี อ่าน 31 | ตอบ 0
CMRU จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกทุกจันทร์ พุธ ศุกร์(17.00-18.00น.) หน้าตึก 90 ปี เริ่ม 4 ธ.ค.60 นี้ อ่าน 31 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อ่าน 997 | ตอบ 0
(ร่าง)สารบัญ-วิทย์ฯคุณ-58 อ่าน 4 | ตอบ 0
รูปเล่มรายงาน อ่าน 8 | ตอบ 0
การใช้ดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI) ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ Air4Thai อ่าน 110 | ตอบ 0
- ขาดสอบกลางภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์จากวันสุดท้ายของการสิ้นสุดการสอบกลางภาคเรียน อ่าน 54 | ตอบ 0
- ขาดสอบปลายภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป+นับภาคฤดูร้อนด้วย อ่าน 38 | ตอบ 0
แบบฝึกหัด : การดูแลของใช้ในครัวเรือน อ่าน 142 | ตอบ 0
สื่อสนับสนุนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ่าน 80 | ตอบ 0
คู่มือประเมินคุณภาพชีวิต (จปฐ.2560-2564) ของ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อ่าน 817 | ตอบ 0
gsci2101+gsci2201_2/2559 อ่าน 76 | ตอบ 0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อ่าน 1 | ตอบ 0
ใบรายชื่อสอบกลางภาค 1/2559_GSCI2201 อ่าน 100 | ตอบ 0
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงาน อ่าน 97 | ตอบ 0
gsci220112559Thu8 อ่าน 10 | ตอบ 0
gsci220112559Tue8 อ่าน 25 | ตอบ 0
มคอ.1_มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อ่าน 82 | ตอบ 0
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2558 อ่าน 85 | ตอบ 0
เอกสารอ่านประกอบการเรียน อ่าน 0 | ตอบ 0
กติกา การทำ Power point อ่าน 176 | ตอบ 0
การบ้าน-2 อ่าน 271 | ตอบ 0
การบ้าน-1 อ่าน 1136 | ตอบ 0
แนวการสอนวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต หลักสูตร 58 (GSCI2201) อ่าน 1256 | ตอบ 0
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (หลักสูตร 58) รหัสGSCI22101 อ่าน 258 | ตอบ 0
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเวลาเดินทางรถไป-กลับศูนย์แม่ริม(วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก)_1/2561 อ่าน 10 | ตอบ 0
โครงการนำเสนอผลงานวิจัย น.ศ.4มิย.61 อ่าน 6 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2561 อ่าน 8 | ตอบ 0
ขอเชิญร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเทศบาลนครเชียงใหม่ อ่าน 11 | ตอบ 0
ขอเชิญร่วมประเพณีปีใหม่เมือง 2561 อ่าน 12 | ตอบ 0
ด่วน! เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 4 อ่าน 27 | ตอบ 0
การผ่อนผันเพื่อให้น.ศ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลงทะเบียน 2/2560 อ่าน 27 | ตอบ 0
เอกสารรายชื่อนักกีฬามหาวิทยาลัย สำหรับยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2560 อ่าน 25 | ตอบ 0
สำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา-ขอเชิญจองอบรมด้าน IT เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน(หมดเขต 20 มค.61) อ่าน 24 | ตอบ 0
หลังปีใหม่ จะมีกิจกรรมกีฬาลูกพระพิฆเนศวร์เกม 2 สัปดาห์-แบ่งเวลาเรียนให้ดี อ่าน 24 | ตอบ 0
เนื่องจากหลังปีใหม่นี้มหาวิทยาลัยติดภารกิจหลายประการ เช่น เตรียมกิจกรรมกีฬาน.ศ.นานาชาติและอื่นๆ จึงยุติกิจกรรมเต้นแอโรบิกไว้ก่อน นักศึกษาที่ต้องการออกกำลังกายให้เลือกกิจกรรมและสถานที่ๆตนเองสนใจแทน อ่าน 27 | ตอบ 0
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ใน CMRU 2560 อ่าน 22 | ตอบ 0
ระบบส่งเกรดแบบใหม่ อ่าน 2 | ตอบ 0
23กย.60_งานสลากภัตที่จัดขึ้นโดยองค์กรน.ศ.ปีแรก-นศ.สร้างสรรค์ ผู้ใหญ่ส่งเสริม อ่าน 1 | ตอบ 0
2020 อ่าน 1 | ตอบ 0
อ.19กย.60 - อา.24 กย.60 รีบลงทะเบียนกิจกรรม เพื่อเทียบโครงการอัญเชิญตราพระลัญจร (กิจกรรมบังคับ)ได้ (รายละเอียดเอกสารแนบ) อ่าน 33 | ตอบ 0
อีกกิจกรรมหนึ่ง ที่อยากจบต้องห้ามขาด(รายละเอียดเอกสารแนบ) อ่าน 28 | ตอบ 0
เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 2 (ยกเลิกวันหยุดและวันหยุดเพิ่มเติม 1/2560) อ่าน 29 | ตอบ 0
ข่าวด่วน!!! : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ไม่หยุดชดเชยวันเข้าพรรษาค่ะ อ่าน 34 | ตอบ 0
ปฏิทินกิจกรรม 2560 (เกรดเฉลี่ยไมถึง 2.00 และกิจกรรมไม่ถึง 60 นก.-->"ไม่จบ" อ่าน 34 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2560_ฉ.แก้ไข-1_เปลี่ยนแปลงสัปดาห์จองรายวิชา 1/2560 และการยื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต อ่าน 42 | ตอบ 0
***- - - ปฏิทินวิชาการ 2560 - - -*** อ่าน 46 | ตอบ 0
2 อ่าน 70 | ตอบ 0
10สค.59 อ่าน 2 | ตอบ 0
กำหนดการ LE04-06 อ่าน 0 | ตอบ 0
กำหนดการ LE30-01 อ่าน 0 | ตอบ 0
R4OurCountry_3 อ่าน 0 | ตอบ 0
R4OurCountry_2 อ่าน 0 | ตอบ 0
R4OurCountry_1 อ่าน 0 | ตอบ 0
Ask4ImproveGSCI22014 อ่าน 1 | ตอบ 0
LE2 อ่าน 1 | ตอบ 0
บันทึก LE1 อ่าน 3 | ตอบ 0
ล้านนา เมืองสุขภาพ 2016 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ 4 - 6 กค.59 ห้องลีลาวดี อ่าน 72 | ตอบ 0
วิธีแก้ปัญหาเน็ตขึ้นกากบาทสีแดง อ่าน 74 | ตอบ 0
มหาวิทยาลัยให้ทุน ดูที่--> http://www.cmru.ac.th/news/747-มร-ชม-แจ้งประกาศ-รับสมัครนักศึกษา-เพื่อขอรับทุนการศึกษา-ประจำปีการศึกษา-2559.html หรือ http://www.science.cmru.ac.th/web59/datafile/news_206 อ่าน 90 | ตอบ 0
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ อ่าน 0 | ตอบ 0
อาจารย์ที่ปรึกษา
ถ้ามีเส้น...ชีวิตคงจะดีกว่านี้ อ่าน 5 | ตอบ 0
วันและเวลาที่ติดต่อได้ 1/2561 อ่าน 18 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2561 อ่าน 11 | ตอบ 0
อนุมัติลงทะเบียนเพิ่มเติม 23 พค.61_น.ส.นภาภัสสร สุรินทร์ อ่าน 10 | ตอบ 0
ไขข้อข้องใจระเบียบข้อบังคับต่างๆ ปฏิทินวิชาการ ปฏิทินกิจกรรม/คู่มือกิจกรรม สำหรับนักศึกษา อ่าน 8 | ตอบ 0
รายชื่อน.ศ.ที่คลิก “ อนุมัติคำร้องขอเปิดรายวิชาออนไลน์ ” แล้ว อ่าน 12 | ตอบ 0
รายชื่อน.ศ.ที่คลิกอนุมัติคำร้องขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบแล้ว อ่าน 13 | ตอบ 0
มติที่ประชุม แนวทางการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อน อ่าน 9 | ตอบ 0
ร่าง การรับรองหลักสูตร สธ.ชุมชน อ่าน 1 | ตอบ 0
วันและเวลาที่ติดต่อได้ ภาคเรียนที่ 3/2560 (เริ่ม 5 มี.ค.61)-->ตรวจสอบ (คลิก) อ่าน 13 | ตอบ 0
สรุปรายการอนุมัติคำร้อง และอนุมัติลงทะเบียนแล้ว@5 มีค.61เวลา15.45น. อ่าน 19 | ตอบ 0
อาจารย์คลิกอนุมัติคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์แล้ว ขอให้ สธ.57 ว.4.1 ดำเนินการต่อให้เรียบร้อย อ่าน 15 | ตอบ 0
วันและเวลาที่ติดต่อได้ ภาคเรียนที่ 2/2560 อ่าน 23 | ตอบ 0
obe อ่าน 1 | ตอบ 0
น.ศ.ที่้ต้องการยกเลิกรายวิชา(Drop)-->ให้ยื่นคำร้องผ่านระบบบริการการศึกษาสำหรับ น.ศ. ภายในวันพุธที่ 7 กพ.61 นี้นะคะ อ่าน 15 | ตอบ 0
ขอเปิดรายวิชา 3/2560 ภายในวันที่ 4 กพ.61-->คลิก อ่าน 16 | ตอบ 0
ระวังแก๊งค์ Call Center หลอกให้โอนเงิน อ่าน 15 | ตอบ 0
ด่วน! เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 4 อ่าน 29 | ตอบ 0
การผ่อนผันเพื่อให้น.ศ.ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ลงทะเบียน 2/2560 อ่าน 23 | ตอบ 0
สำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา-ขอเชิญจองอบรมด้าน IT เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงาน(หมดเขต 20 มค.61) อ่าน 24 | ตอบ 0
หลังปีใหม่ จะมีกิจกรรมกีฬาลูกพระพิฆเนศวร์เกม 2 สัปดาห์-แบ่งเวลาให้ดี อ่าน 21 | ตอบ 0
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติใน CMRU 2560 อ่าน 21 | ตอบ 0
แบบฟอร์มคำร้องขอลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด อ่าน 29 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ ในระบบ MIS ใหม่ อ่าน 3 | ตอบ 0
กิจกรรมเทียบหน่วย ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติค่ะ อ่าน 63 | ตอบ 0
มหาวิทยาลัยรับสมัคร น.ศ.เพื่อให้ทุนช่วยเหลือการศึกษา (มีผลการเรียน 2.5 ขึ้นไป แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์) อ่าน 32 | ตอบ 0
อ.19กย.60 - อา.24 กย.60 รีบลงทะเบียนกิจกรรม เพื่อเทียบโครงการอัญเชิญตราพระลัญจร (กิจกรรมบังคับ)ได้ (รายละเอียดเอกสารแนบ) อ่าน 30 | ตอบ 0
ขอให้น.ศ.เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติในวันพฤหัสที่ 28 กย.60 เวลา 7.30 น. ณ.ลานจตุรคาร ไม่งั้นไม่จบจ้า อ่าน 35 | ตอบ 0
เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 2 (ยกเลิกวันหยุดและวันหยุดเพิ่มเติม 1/2560) อ่าน 34 | ตอบ 0
ข่าวด่วน!!! : วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 ไม่หยุดชดเชยวันเข้าพรรษาค่ะ อ่าน 36 | ตอบ 0
ปฏิทินกิจกรรม 2560 (เกรดเฉลี่ยไมถึง 2.00 และกิจกรรมไม่ถึง 60 นก.-->"ไม่จบ" อ่าน 37 | ตอบ 0
- ขาดสอบกลางภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์จากวันสุดท้ายของการสิ้นสุดการสอบกลางภาคเรียน อ่าน 53 | ตอบ 0
- ขาดสอบปลายภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป+นับภาคฤดูร้อนด้วย อ่าน 53 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2560_ฉ.แก้ไข-1_เปลี่ยนแปลงสัปดาห์จองรายวิชา 1/2560 และการยื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต อ่าน 35 | ตอบ 0
ใกล้สอบปลายภาคแล้ว!!! ส่งงานให้ครบ เช็ควัน/เวลา/ห้องสอบให้ดี อย่าลืมบัตรน.ศ. อ่าน 46 | ตอบ 0
***- - - ปฏิทินวิชาการ 2560 - - -*** อ่าน 50 | ตอบ 0
http://www.mua.go.th/users/bhes/index.htm อ่าน 58 | ตอบ 0
แผนการเรียนเสนอแนะ2/2559_ภาคปกติ_สธ.57ว.4.1 อ่าน 53 | ตอบ 0
แผนการเรียนเสนอแนะ2/2559_ภาคพิเศษ_สธ.57ว.4.01 อ่าน 46 | ตอบ 0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อ่าน 0 | ตอบ 0
ทุนอาหารกลางวัน 1/2559 อ่าน 75 | ตอบ 0
พรบ.วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน พ.ศ.2556 อ่าน 72 | ตอบ 0
คู่มือการจัดระดับการกำกับดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกจการบ้านเมืองที่ดี อ่าน 59 | ตอบ 0
L4 อ่าน 3 | ตอบ 0
มคอ.1_มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อ่าน 81 | ตอบ 0
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป อ่าน 69 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2559 อ่าน 69 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 58 อ่าน 93 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 58 _แก้ไขกำหนดการ ฉบับที่ 1 อ่าน 108 | ตอบ 0
Plan 4 57s อ่าน 5 | ตอบ 0
การวัดและประเมินผลการศึกษา อ่าน 188 | ตอบ 0
แผนการเรียนเสนอแนะ สำหรับ นักศึกษารหัส 2557 อ่าน 250 | ตอบ 0
หากนักศึกษามีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน อ่าน 207 | ตอบ 0
ต้องการเกียรตินิยม? อ่าน 181 | ตอบ 0
ถ้าต้องการเรียนจบ อ่าน 176 | ตอบ 0
ติด I ทำยังไง อ่าน 221 | ตอบ 0
ถ้าขาดสอบทำอย่างไร? อ่าน 1616 | ตอบ 0
การลงทะเบียน อ่าน 209 | ตอบ 0
วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI2101)_หลักสูตรเก่า
วันและเวลาที่ติดต่อได้ ภาคเรียนที่ 1/2561 อ่าน 11 | ตอบ 0
แบบประเมินเพื่อทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน-ออนไลน์-วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต-GSCI2101 อ่าน 10 | ตอบ 0
แบบประเมินออนไลน์ : ความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเครือข่าย รายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (GSCI2101) อ่าน 13 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ออนไลน์ : บทที่ 1 วิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต : ใบงานที่ 1 เรื่อง เจตคติทางวิทยาศาสตร์ อ่าน 20 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ออนไลน์ บทที่ 1 : วิทยาศาสตร์กับคุณภาพชีวิต : ใบงานที่ 2 เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อ่าน 20 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ออนไลน์ บทที่ 6 : สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต อ่าน 15 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ออนไลน์ บทที่ 5 พลังงานกับคุณภาพชีวิต อ่าน 11 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2561 อ่าน 10 | ตอบ 0
เล่าสู่กันฟัง_สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/สัมมนา อ่าน 44 | ตอบ 0
วัน และ เวลาที่ติดต่อได้ในภาคเรียนที่ 3/2560(เริ่ม 5 มี.ค. 61)-->ตรวจสอบ Click อ่าน 32 | ตอบ 0
ต้องการขอเลื่อนสอบ และ ขาดสอบ ทำอย่างไร? อ่าน 18 | ตอบ 0
วัน/เวลา ติดต่อในภาคเรียน 2/2560 อ่าน 26 | ตอบ 0
ขอเชิญ น.ศ.ตรวจสุขภาพ ที่ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ วันที่ 5 - 20 กพ. 61-->ใช้ทดแทนการออกกำลังกายได้ 1 ครั้ง -->คลิ๊ก^_^ อ่าน 17 | ตอบ 0
บทความน่าสนใจเกี่ยวกับสุขภาพจิต(บทที่ 3) อ่าน 17 | ตอบ 0
น.ศ.ที่้ต้องการยกเลิกรายวิชา(Drop)-->ให้ยื่นคำร้องผ่านระบบบริการการศึกษาสำหรับ น.ศ. ภายในวันพุธที่ 7 กพ.61 นี้นะคะ อ่าน 17 | ตอบ 0
กำหนดส่งงานกลุ่มและรับงานกลับไปแก้ไข ภาคเรียนที่ 2/2560 อ่าน 60 | ตอบ 0
ด่วน! เปลี่ยนแปลงปฏิทินวิชาการ 2560 ฉบับที่ 4 อ่าน 19 | ตอบ 0
เอกสารรายชื่อนักกีฬามหาวิทยาลัย สำหรับยื่นคำร้องขอเลื่อนสอบกลางภาค 2/2560 อ่าน 18 | ตอบ 0
ให้น.ส.บุณยาพร วังคำหาญ ไปเรียนชดเชยทุกครั้งที่วันเรียนเดิมตรงวันหยุด ในวันศุกร์เวลา 15.00-17.00 น. ที่ห้อง27075 (หากมีน.ศ.วิชาอื่นนั่งเรียนอยู่ให้อ่านป้ายบอกห้องใหม่ที่แปะไว้) อ่าน 17 | ตอบ 0
หลังปีใหม่ จะมีกิจกรรมกีฬาลูกพระพิฆเนศวร์เกม 2 สัปดาห์-แบ่งเวลาเรียนให้ดี อ่าน 19 | ตอบ 0
CMRU จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิก จันทร์ พุธ ศุกร์(17.00-18.00น) หน้าตึก 90 ปี เริ่ม 4 ธ.ค.60 นี้ อ่าน 19 | ตอบ 0
แบบฝึกหัดทบทวนความรู้ เรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ อ่าน 109 | ตอบ 0
ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ ใน CMRU อ่าน 20 | ตอบ 0
รูปเล่มรายงาน อ่าน 30 | ตอบ 0
การใช้ดัชนีคุณภาพอากาศ(AQI) ของกรมควบคุมมลพิษ ที่ Air4Thai อ่าน 90 | ตอบ 0
ปฏิทินวิชาการ 2560_ฉ.แก้ไข-1_เปลี่ยนแปลงสัปดาห์จองรายวิชา 1/2560 และการยื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต อ่าน 32 | ตอบ 0
สื่อสนับสนุนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต อ่าน 80 | ตอบ 0
คู่มือประเมินคุณภาพชีวิต (จปฐ.2560-2564) ของ กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย อ่าน 4563 | ตอบ 0
gsci2101+gsci2201_2/2559 อ่าน 83 | ตอบ 0
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อ่าน 0 | ตอบ 0
ใบรายชื่อสอบกลางภาค 1/2559_GSCI2101 อ่าน 74 | ตอบ 0
ตัวอย่างการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการทำงาน อ่าน 74 | ตอบ 0
gsci210112559Thu15 อ่าน 7 | ตอบ 0
gsci210112559Fri8 อ่าน 6 | ตอบ 0
gsci210112559Fri12 อ่าน 11 | ตอบ 0
มคอ.1_มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ อ่าน 76 | ตอบ 0
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2553 อ่าน 67 | ตอบ 0
กติกาการทำ Power Point อ่าน 198 | ตอบ 0
มคอ.3_วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต หลักสูตรเก่า GSCI2101 อ่าน 160 | ตอบ 0
Form4R อ่าน 0 | ตอบ 0
แนวการสอน วิทย์ฯคุณภาพชีวิต(GSCI๒๑๐๑) / รายละเอียดสแกน QR Code เอกสารแนบ อ่าน 480 | ตอบ 0
การบ้าน-2 อ่าน 242 | ตอบ 0
การบ้าน-1 อ่าน 853 | ตอบ 0
Wk_1 อ่าน 365 | ตอบ 0
- ขาดสอบกลางภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์จากวันสุดท้ายของการสิ้นสุดการสอบกลางภาคเรียน อ่าน 217 | ตอบ 0
- ขาดสอบปลายภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป+นับภาคฤดูร้อนด้วย อ่าน 193 | ตอบ 0