• อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ

 

GSC1210 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 2/58
Feed Back ข้อเสนอแนะ อ่าน 132 | ตอบ 0
Slides วิทย์เทคโน บทที่ 4-5-6 อ่าน 127 | ตอบ 0
Lecture Slides - บทที่ 2 - Part 2 อ่าน 16 | ตอบ 0
Lecture Slides - บทที่ 2 - Part 1 อ่าน 11 | ตอบ 0
ใบงาน บทที่ 1 อ่าน 14 | ตอบ 0
Lecture Slides - บทที่ 1 - Part 4 อ่าน 22 | ตอบ 0
Lecture Slides - บทที่ 1 - Part 3 อ่าน 17 | ตอบ 0
Lecture Slides - บทที่ 1 - Part 2 อ่าน 15 | ตอบ 0
Lecture Slides - บทที่ 1 - Part 1 อ่าน 19 | ตอบ 0
แนวการสอน วิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 2/58 อ่าน 23 | ตอบ 0
ENV 3103 สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 2/58
ใบงานเดี่ยว 1 อ่าน 5 | ตอบ 0
Lecture Slides 2 - ระบบนิเวศ อ่าน 6 | ตอบ 0
Lecture Slides 1 - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม อ่าน 10 | ตอบ 0
แนวการสอน วิชาสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 2/58 อ่าน 11 | ตอบ 0