• อาจารย์จักรกฤษ แก้วนิคม

 

คะแนนสอบกลางภาค ฟิสิกส์เบื้องต้น section 02 คหกรรมศาสตร์
คะแนนสอบกลางภาค เต็ม 50 คะแนน อ่าน 13 | ตอบ 0
เอกสารประกอบการสอนฟิสิกส์เบื้องต้น
บทที่ 10 ฟิสิกส์อะตอมและนิวเคลียร์ อ่าน 21 | ตอบ 0
บทที่ 8 และ 9 แม่เหล็กและสนามแม่เหล็ก อ่าน 17 | ตอบ 0
บทที่ 7 ไฟฟ้า อ่าน 17 | ตอบ 0
บทที่ 6 ความร้อน อ่าน 27 | ตอบ 0
บทที่ 4 คุณสมบัติของสาร อ่าน 9 | ตอบ 0
บทที่ 3 งานและพลังงาน อ่าน 14 | ตอบ 0
บทที่ 2 แรงและกฎของนิวตัน อ่าน 10 | ตอบ 0
บทที่ 1 ปริมาณและกำรเคลื่อนที่ อ่าน 60 | ตอบ 0
HW
fluid 2 อ่าน 406 | ตอบ 79
fluid 1 อ่าน 391 | ตอบ 89
work&energy อ่าน 423 | ตอบ 79
force&motion อ่าน 468 | ตอบ 86
force1 อ่าน 536 | ตอบ 77
unit อ่าน 813 | ตอบ 133
physintro
7 อ่าน 2 | ตอบ 0
8-9 อ่าน 3 | ตอบ 0
slide ประกอบการบรรยาย รายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป 2
ฟิสิกส์ทั่วไป 2 อ่าน 8 | ตอบ 0
บทที่ 6 ฟิสิกส์ยุคใหม่ อ่าน 43 | ตอบ 0
บทที่ 5 ทัศนศาสตร์ อ่าน 34 | ตอบ 0
บทที่ 4 ความเหนี่ยวนำไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ อ่าน 14 | ตอบ 0
บทที่ 3 สนามแม่เหล็ก อ่าน 45 | ตอบ 0
บทที่ 1-2 ศักย์ไฟฟ้า (ส่วนเสริม) อ่าน 16 | ตอบ 0
บทที่ 2 กระแสไฟฟ้าและวงจรไฟฟ้ากระแสตรง อ่าน 20 | ตอบ 0
บทที่ 1 ไฟฟ้าสถิต อ่าน 58 | ตอบ 0