• อาจารย์ ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์

 

PHYS1101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
บทที่ 10 อ่าน 36 | ตอบ 0
บทที่ 9 อ่าน 37 | ตอบ 0
บทที่ 8 อ่าน 39 | ตอบ 0
บทที่ 7 อ่าน 42 | ตอบ 0
บทที่ 6 อ่าน 61 | ตอบ 0
บทที่ 5 อ่าน 53 | ตอบ 0
บทที่3 อ่าน 73 | ตอบ 0
บทที่2 อ่าน 65 | ตอบ 0
แนวการสอน อ่าน 49 | ตอบ 0
บทที่ 1 อ่าน 62 | ตอบ 0
PHYS3705 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 13 อ่าน 30 | ตอบ 0
บทที่ 12 อ่าน 27 | ตอบ 0
บทที่ 11 อ่าน 30 | ตอบ 0
บทที่ 10 อ่าน 29 | ตอบ 0
บทที่ 9 อ่าน 34 | ตอบ 0
บทที่ 8 อ่าน 31 | ตอบ 0
บทที่ 7 อ่าน 30 | ตอบ 0
บทที่ 6 อ่าน 32 | ตอบ 0
บทที่ 5 อ่าน 34 | ตอบ 0
บทที่ 4 อ่าน 36 | ตอบ 0
บทที่ 3 อ่าน 44 | ตอบ 0
บทที่ 2 อ่าน 48 | ตอบ 0
บทที่ 2 (เสริม) อ่าน 44 | ตอบ 0
บทที่ 1(เสริม) อ่าน 56 | ตอบ 0
บทที่ 1 อ่าน 55 | ตอบ 0
บทนำ อ่าน 23 | ตอบ 0