• อาจารย์ ดร.ชเนษฎ์ วิชาศิลป์

 

PHYS1101 ฟิสิกส์พื้นฐาน
บทที่4 (สอบหลังสอบกลางภาค) อ่าน 14 | ตอบ 0
บทที่ 10 อ่าน 49 | ตอบ 0
บทที่ 9 อ่าน 52 | ตอบ 0
บทที่ 8 อ่าน 54 | ตอบ 0
บทที่ 7 อ่าน 67 | ตอบ 0
บทที่ 6 อ่าน 74 | ตอบ 0
บทที่ 5 อ่าน 81 | ตอบ 0
บทที่3 อ่าน 94 | ตอบ 0
บทที่2 อ่าน 99 | ตอบ 0
แนวการสอน อ่าน 57 | ตอบ 0
บทที่ 1 อ่าน 108 | ตอบ 0
PHYS3705 วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
บทที่ 13 อ่าน 50 | ตอบ 0
บทที่ 12 อ่าน 48 | ตอบ 0
บทที่ 11 อ่าน 48 | ตอบ 0
บทที่ 10 อ่าน 48 | ตอบ 0
บทที่ 9 อ่าน 55 | ตอบ 0
บทที่ 8 อ่าน 49 | ตอบ 0
บทที่ 7 อ่าน 50 | ตอบ 0
บทที่ 6 อ่าน 49 | ตอบ 0
บทที่ 5 อ่าน 56 | ตอบ 0
บทที่ 4 อ่าน 69 | ตอบ 0
บทที่ 3 อ่าน 81 | ตอบ 0
บทที่ 2 อ่าน 65 | ตอบ 0
บทที่ 2 (เสริม) อ่าน 55 | ตอบ 0
บทที่ 1(เสริม) อ่าน 69 | ตอบ 0
บทที่ 1 อ่าน 73 | ตอบ 0
บทนำ อ่าน 30 | ตอบ 0