• อาจารย์ ดร.ภาณุพัฒน์ ชัยวร

 

Physics 2 (2/59)
บทที่ 8_PHYS1106 ฟิสิกส์ 2(259) อ่าน 74 | ตอบ 0
บทที่ 7_PHYS1106 ฟิสิกส์ 2(259) อ่าน 68 | ตอบ 0
บทที่ 6_PHYS1106 ฟิสิกส์ 2(259) อ่าน 94 | ตอบ 0
บทที่ 5_PHYS1106 ฟิสิกส์ 2(259) อ่าน 92 | ตอบ 0
บทที่ 4_PHYS1106 ฟิสิกส์ 2(259) อ่าน 126 | ตอบ 0
บทที่ 3_PHYS1106 ฟิสิกส์ 2(259) อ่าน 125 | ตอบ 0
บทที่ 2_PHYS1106 ฟิสิกส์ 2(259) อ่าน 95 | ตอบ 0
บทที่ 1_PHYS1106 ฟิสิกส์ 2(259) อ่าน 200 | ตอบ 0
Course Outline_Phys 2 (259) อ่าน 55 | ตอบ 0
Phys_N
บทที่ 4 Fluid_Stu อ่าน 91 | ตอบ 0
บทที่ 3 Works_and_Energy อ่าน 110 | ตอบ 0
บทที่ 2 Force_and_motions อ่าน 152 | ตอบ 0
บทที่ 1 Intro&Measurement อ่าน 306 | ตอบ 0
Fundamental Physics (1/58)
การบ้านครั้งที่ 4 การเคลื่อนที่แนวตรง (5%) (ปิดบล๊อกการส่ง วันที่ 2 ตค. 58 เวลา 24.00 น.) อ่าน 96 | ตอบ 24
การบ้านครั้งที่ 3 บทนำ (5%) (ปิดบล๊อกการส่ง วันที่ 22 กย 58 เวลา 24.00 น.) อ่าน 107 | ตอบ 27
การบ้านครั้งที่ 2 (2%) (ปิดบล๊อกการส่ง วันที่ 28 ส.ค. 58 เวลา 24.00 น.) อ่าน 141 | ตอบ 36
Course Outline อ่าน 91 | ตอบ 0
Seminar in Science (1/58)
part 2 อ่าน 7 | ตอบ 0
good_technique อ่าน 5 | ตอบ 0
bad_technique อ่าน 4 | ตอบ 0
Introduction อ่าน 6 | ตอบ 0
Part 1 อ่าน 6 | ตอบ 0
Course Outline สัมมนาทางวิทย์(158) อ่าน 14 | ตอบ 0
Methods of Teaching in Science 1 (1/58)
9.ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ อ่าน 25 | ตอบ 0
8.เทคนิคเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะและแบบฟอร์มแผนฯ อ่าน 32 | ตอบ 0
7.รูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อ่าน 27 | ตอบ 0
6.มาตรฐานวิชาชีพครู 12 มาตรฐานและจรรยาบรรณ อ่าน 16 | ตอบ 0
5. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง 2551 อ่าน 25 | ตอบ 0
4.การใช้หลักสูตรแกนกลาง 2551 อ่าน 22 | ตอบ 0
3.หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 2551 อ่าน 104 | ตอบ 0
2.โครงสร้างหลักสูตรแกนกลาง 2551 อ่าน 36 | ตอบ 0
1. หลักสูตรแกนกลาง 2551 อ่าน 35 | ตอบ 0
Course Outline_วิธีการสอนวิทย์1 (158) อ่าน 27 | ตอบ 0
Quantum Mechanics (1/59)
Sec 02 แบบฝึกหัด ครั้งที่ 3 (ปิดบล็อกส่ง วันที่ 25 กย 2559 เวลา 24.00 น. อ่าน 74 | ตอบ 12
Sec 01 แบบฝึกหัด ครั้งที่ 3 (ปิดบล็อกส่ง วันที่ 25 กย 2559 เวลา 24.00 น.) อ่าน 224 | ตอบ 36
Sec 02 แบบฝึกหัด ครั้งที่ 2 (ปิดบล็อกส่ง วันที่ 9 กย 2559 เวลา 24.00 น.) อ่าน 70 | ตอบ 15
Sec 01 แบบฝึกหัด ครั้งที่ 2 (ปิดบล็อกส่ง วันที่ 9 กย 2559 เวลา 24.00 น.) อ่าน 181 | ตอบ 35
Sec 02 แบบฝึกหัด ครั้งที่ 1 (ปิดบล็อกส่ง วันที่ 2 กย 2559 เวลา 24.00 น.) อ่าน 91 | ตอบ 16
Sec 01 แบบฝึกหัด ครั้งที่ 1 (ปิดบล็อกส่ง วันที่ 2 กย 2559 เวลา 24.00 น.) อ่าน 287 | ตอบ 35
QM_Chapter 7(159) อ่าน 46 | ตอบ 0
QM_Chapter 6(159) อ่าน 51 | ตอบ 0
QM_Chapter 5(159) อ่าน 51 | ตอบ 0
QM_Chapter 4(159) อ่าน 77 | ตอบ 0
QM_Chapter 3(159) อ่าน 59 | ตอบ 0
QM_Chapter 2(159) อ่าน 97 | ตอบ 0
QM_Chapter 1(159) อ่าน 41 | ตอบ 0
Course Outline_QM (159) อ่าน 12 | ตอบ 0
General Physics 2 (2/59)
บทที่ 6 ฟิสิกส์ของอะตอมและนิวเคลียส อ่าน 138 | ตอบ 0
บทที่ 5 แสง(2) อ่าน 162 | ตอบ 0
บทที่ 4 แสง อ่าน 200 | ตอบ 0
บทที่ 3 ไฟฟ้า-แม่เหล็ก อ่าน 250 | ตอบ 0
บทที่ 2 อ่าน 153 | ตอบ 0
บทที่ 1 ไฟฟ้า อ่าน 211 | ตอบ 0
Course Outline_GenPhys 2 (259) อ่าน 55 | ตอบ 0