• อาจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค

 

259 DS Std
16 mar 17 อ่าน 45 | ตอบ 0
29 jan อ่าน 51 | ตอบ 0
259 Teaching Method
Course Syllabus อ่าน 60 | ตอบ 0
course analysis อ่าน 52 | ตอบ 0
slide1 อ่าน 61 | ตอบ 0
1-59 DS Std
DS Scoring อ่าน 100 | ตอบ 0
26 Aug อ่าน 70 | ตอบ 0
19 Aug Checked อ่าน 91 | ตอบ 0
19 Aug Checked อ่าน 71 | ตอบ 0
1-59 Teaching Methods Std
16 Aug อ่าน 93 | ตอบ 0
CI 4650 วิธีสอนคอมพิวเตอร์ 2
แนวข้อสอบวิธีสอน อ่าน 129 | ตอบ 0
คู่มือรายงานการทดลองสอน อ่าน 106 | ตอบ 0
Course Syllabus อ่าน 68 | ตอบ 0
2-58 DS Std
3 mar 16 อ่าน 76 | ตอบ 0
21 jan 16 อ่าน 85 | ตอบ 0
7 jan 15 อ่าน 107 | ตอบ 0
start class อ่าน 83 | ตอบ 0
2-58 Algo Std
สอบอ่าน 2 อ่าน 84 | ตอบ 0
สอบอ่าน อ่าน 75 | ตอบ 0
18 mar 16 อ่าน 82 | ตอบ 0
26 feb 16 อ่าน 75 | ตอบ 0
19 feb 16 อ่าน 81 | ตอบ 0
22 jan 16 อ่าน 94 | ตอบ 0
15 jan 59 อ่าน 88 | ตอบ 0
start class อ่าน 88 | ตอบ 0
1-58 DS Student
12 nov 15 อ่าน 90 | ตอบ 0
15 nov 15-ds อ่าน 88 | ตอบ 0
24 sept 15 ds อ่าน 87 | ตอบ 0
17 setp 15 อ่าน 82 | ตอบ 0
10 sept 15 อ่าน 87 | ตอบ 0
3 sept 15 อ่าน 94 | ตอบ 0
27 Aug 15 อ่าน 101 | ตอบ 0
10 Aug 15 อ่าน 106 | ตอบ 0
1-58 Prg Student
5 nov 15 อ่าน 93 | ตอบ 0
24 sept 15 prg อ่าน 89 | ตอบ 0
17 sept 15 อ่าน 97 | ตอบ 0
3 Sept 15 อ่าน 82 | ตอบ 0
1305 10-08-15 อ่าน 91 | ตอบ 0
10 Aug 15 อ่าน 120 | ตอบ 0
Com 1305 Programming
รวมการบ้าน อ่าน 317 | ตอบ 0
Course Syllabus อ่าน 237 | ตอบ 0
easy step to coding in C อ่าน 168 | ตอบ 0
Chapter 9 อ่าน 176 | ตอบ 0
Chapter 8 อ่าน 226 | ตอบ 0
Chapter 7-2 อ่าน 278 | ตอบ 0
Chapter 7-1 อ่าน 256 | ตอบ 0
Chapter 6-3 อ่าน 258 | ตอบ 0
Chapter 6-2 อ่าน 233 | ตอบ 0
Chapter 6-1 อ่าน 275 | ตอบ 0
Chapter 5 อ่าน 328 | ตอบ 0
Chapter 2 อ่าน 392 | ตอบ 0
Chapter 1 อ่าน 292 | ตอบ 0
Com 1601 Data Structure
growth ratio อ่าน 151 | ตอบ 0
Chap 9 : Searching อ่าน 250 | ตอบ 0
หนังสือ อ่าน 258 | ตอบ 0
Course Syllabus อ่าน 215 | ตอบ 0
Chapter 8 อ่าน 346 | ตอบ 0
Chapter 7 อ่าน 358 | ตอบ 0
Chapter 6 อ่าน 368 | ตอบ 0
Chapter 5 อ่าน 397 | ตอบ 0
Chapter 4-2 อ่าน 450 | ตอบ 0
Chapter 4-1 อ่าน 383 | ตอบ 0
Chapter 3 อ่าน 367 | ตอบ 0
Chapter 2 อ่าน 377 | ตอบ 0
Chapter 1 อ่าน 390 | ตอบ 0
COM 1304 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมแบบฝึกหัด 32 ข้อ อ่าน 371 | ตอบ 0
Chapter 7 อ่าน 451 | ตอบ 0
Chapter 6 อ่าน 533 | ตอบ 0
Chapter 5 slide แก้ไขใหม่ อ่าน 528 | ตอบ 0
chapter 4 อ่าน 505 | ตอบ 0
Chapter 3 อ่าน 592 | ตอบ 0
Chapter 2 อ่าน 511 | ตอบ 0
Chapter 1 อ่าน 648 | ตอบ 0
Course Syllabus อ่าน 392 | ตอบ 0