• อาจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค

 

259 DS Std
16 mar 17 อ่าน 25 | ตอบ 0
29 jan อ่าน 24 | ตอบ 0
259 Teaching Method
Course Syllabus อ่าน 35 | ตอบ 0
course analysis อ่าน 34 | ตอบ 0
slide1 อ่าน 39 | ตอบ 0
1-59 DS Std
DS Scoring อ่าน 76 | ตอบ 0
26 Aug อ่าน 49 | ตอบ 0
19 Aug Checked อ่าน 57 | ตอบ 0
19 Aug Checked อ่าน 51 | ตอบ 0
1-59 Teaching Methods Std
16 Aug อ่าน 65 | ตอบ 0
CI 4650 วิธีสอนคอมพิวเตอร์ 2
แนวข้อสอบวิธีสอน อ่าน 110 | ตอบ 0
คู่มือรายงานการทดลองสอน อ่าน 87 | ตอบ 0
Course Syllabus อ่าน 48 | ตอบ 0
2-58 DS Std
3 mar 16 อ่าน 53 | ตอบ 0
21 jan 16 อ่าน 60 | ตอบ 0
7 jan 15 อ่าน 81 | ตอบ 0
start class อ่าน 63 | ตอบ 0
2-58 Algo Std
สอบอ่าน 2 อ่าน 45 | ตอบ 0
สอบอ่าน อ่าน 56 | ตอบ 0
18 mar 16 อ่าน 57 | ตอบ 0
26 feb 16 อ่าน 50 | ตอบ 0
19 feb 16 อ่าน 53 | ตอบ 0
22 jan 16 อ่าน 69 | ตอบ 0
15 jan 59 อ่าน 62 | ตอบ 0
start class อ่าน 63 | ตอบ 0
1-58 DS Student
12 nov 15 อ่าน 67 | ตอบ 0
15 nov 15-ds อ่าน 69 | ตอบ 0
24 sept 15 ds อ่าน 65 | ตอบ 0
17 setp 15 อ่าน 59 | ตอบ 0
10 sept 15 อ่าน 65 | ตอบ 0
3 sept 15 อ่าน 75 | ตอบ 0
27 Aug 15 อ่าน 81 | ตอบ 0
10 Aug 15 อ่าน 86 | ตอบ 0
1-58 Prg Student
5 nov 15 อ่าน 73 | ตอบ 0
24 sept 15 prg อ่าน 63 | ตอบ 0
17 sept 15 อ่าน 68 | ตอบ 0
3 Sept 15 อ่าน 66 | ตอบ 0
1305 10-08-15 อ่าน 72 | ตอบ 0
10 Aug 15 อ่าน 101 | ตอบ 0
Com 1305 Programming
รวมการบ้าน อ่าน 294 | ตอบ 0
Course Syllabus อ่าน 208 | ตอบ 0
easy step to coding in C อ่าน 148 | ตอบ 0
Chapter 9 อ่าน 154 | ตอบ 0
Chapter 8 อ่าน 204 | ตอบ 0
Chapter 7-2 อ่าน 256 | ตอบ 0
Chapter 7-1 อ่าน 236 | ตอบ 0
Chapter 6-3 อ่าน 233 | ตอบ 0
Chapter 6-2 อ่าน 212 | ตอบ 0
Chapter 6-1 อ่าน 259 | ตอบ 0
Chapter 5 อ่าน 304 | ตอบ 0
Chapter 2 อ่าน 372 | ตอบ 0
Chapter 1 อ่าน 272 | ตอบ 0
Com 1601 Data Structure
growth ratio อ่าน 122 | ตอบ 0
Chap 9 : Searching อ่าน 226 | ตอบ 0
หนังสือ อ่าน 235 | ตอบ 0
Course Syllabus อ่าน 193 | ตอบ 0
Chapter 8 อ่าน 314 | ตอบ 0
Chapter 7 อ่าน 330 | ตอบ 0
Chapter 6 อ่าน 329 | ตอบ 0
Chapter 5 อ่าน 342 | ตอบ 0
Chapter 4-2 อ่าน 414 | ตอบ 0
Chapter 4-1 อ่าน 339 | ตอบ 0
Chapter 3 อ่าน 323 | ตอบ 0
Chapter 2 อ่าน 338 | ตอบ 0
Chapter 1 อ่าน 366 | ตอบ 0
COM 1304 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
รวมแบบฝึกหัด 32 ข้อ อ่าน 351 | ตอบ 0
Chapter 7 อ่าน 433 | ตอบ 0
Chapter 6 อ่าน 513 | ตอบ 0
Chapter 5 slide แก้ไขใหม่ อ่าน 504 | ตอบ 0
chapter 4 อ่าน 486 | ตอบ 0
Chapter 3 อ่าน 572 | ตอบ 0
Chapter 2 อ่าน 487 | ตอบ 0
Chapter 1 อ่าน 630 | ตอบ 0
Course Syllabus อ่าน 375 | ตอบ 0