• ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย

 

ระบบปฏิบัติการเครือข่าย
cissp ใช้สอบ secure contest 2009 อ่าน 169 | ตอบ 0
การใช้ ipfw block พอร์ตต่าง ๆ อ่าน 143 | ตอบ 0
ความปลอดภัยสารสนเทศ
การเปลี่ยน IP ใน FreeBsd กรณีที่เปลี่ยนสถานที่ตั้ง server ใหม่ อ่าน 145 | ตอบ 0
การติดตั้ง FreeBSD อ่าน 197 | ตอบ 0
บทที่ 2 เอกสาร อ่าน 160 | ตอบ 0
วิวัฒน์ชัย ขำประไพ ครั้งที่ 5 กฏหมายว่าด้วยการกระทำความผิดคอมพิวเตอร์ อ่าน 147 | ตอบ 0
วิวัฒน์ชัย ขำประไพ ครั้งที่ 4 Cryptography อ่าน 157 | ตอบ 0
วิวัฒน์ชัย ขำประไพ ครั้งที่ 3 Application Security อ่าน 136 | ตอบ 0
อาจารย์วิวัฒน์ชัย ไฟล์ที่ 2 อ่าน 128 | ตอบ 0
access control โดย วิวัฒน์ชัย ขำประไพ อ่าน 131 | ตอบ 0
งาน 100654 อ่าน 159 | ตอบ 0
block msn ชุดที่ 2 อ่าน 146 | ตอบ 0
block msn camfrog qq pirch ชุดที่ 1 อ่าน 140 | ตอบ 0
ไฟล์ squid 2.5 ให้ download อ่าน 131 | ตอบ 0
การทำ squid proxy อ่าน 128 | ตอบ 0
การใช้ ipfw block พอร์ตต่าง ๆ อ่าน 150 | ตอบ 0
การทำ NAT server อ่าน 138 | ตอบ 0
ผัง network อ่าน 401 | ตอบ 0
dhcp server อ่าน 135 | ตอบ 0
บทที่ 1 ใหม่ อ่าน 154 | ตอบ 0
Course out line ใหม่ อ่าน 148 | ตอบ 0
powerpoint รวม 9 บท ปรับปรุง อ่าน 149 | ตอบ 0
บทที่ 9 อ่าน 143 | ตอบ 0
บทที่ 8 อ่าน 135 | ตอบ 0
บทที่ 7 อ่าน 144 | ตอบ 0
บทที่ 6 อ่าน 146 | ตอบ 0
บทที่ 5 update เปิดได้ อ่าน 134 | ตอบ 0
บทที่ 4 อ่าน 142 | ตอบ 0
บทที่ 3 อ่าน 130 | ตอบ 0
บทที่ 2 อ่าน 142 | ตอบ 0
บทที่ 1 เป็น powerpoint แก้ไขเพิ่มเติมใหม่ ok แล้ว อ่าน 138 | ตอบ 0
ระบบการสื่อสารข้อมูล
การสร้าง DHCP server (21 ม.ค.53) อ่าน 136 | ตอบ 0
การติดตั้ง network Lab FreeBSD อ่าน 118 | ตอบ 0
การ setup DHCP server อ่าน 143 | ตอบ 0
บทที่ 3 เพิ่มเติม อ่าน 130 | ตอบ 0
บทที่ 10 อ่าน 129 | ตอบ 0
บทที่ 9 อ่าน 212 | ตอบ 0
บทที่ 8 อ่าน 133 | ตอบ 0
บทที่ 7 อ่าน 261 | ตอบ 0
บทที่ 6 อ่าน 131 | ตอบ 0
บทที่ 5 อ่าน 123 | ตอบ 0
เอกสารเนื้อหาบทที่ 2 (ภาค 1) อ่าน 120 | ตอบ 0
บทที่ 4 อ่าน 131 | ตอบ 0
powerpointประกอบบทที่ 2 อ่าน 135 | ตอบ 0
บทที่ 3 อ่าน 126 | ตอบ 0
บทที่ 2 เนื้อหาทฤษฎี อ่าน 121 | ตอบ 0
เข้าสาย UTP อ่าน 135 | ตอบ 0
powerpoint บทที่ 1 อ่าน 117 | ตอบ 0
เนื้อหาบทที่ 1 อ่าน 127 | ตอบ 0
Course out line อ่าน 136 | ตอบ 0
ความปลอดภัยบนเว็บแอพพลิเคชั่น
การเจาะเว็บแอพพลิเคชัน 1 อ่าน 197 | ตอบ 0
การป้องกันการเจาะระบบ อ่าน 137 | ตอบ 0
การทำ CA server เพื่อ certify เว็บโดยใช้ microsoft windows server 2003 อ่าน 131 | ตอบ 0
การทำ DNS server อ่าน 140 | ตอบ 0