• อาจารย์กฤษณา เขียวมั่ง

 

3/57 IT
คะแนนกลางภาค section 02 อ่าน 101 | ตอบ 0
คะแนนกลางภาค section 01 อ่าน 84 | ตอบ 0
slide บทที่2 อ่าน 80 | ตอบ 0
slide บทที่1 อ่าน 101 | ตอบ 0
ไฟล์แบบฝึกหัด อ่าน 114 | ตอบ 0
ไฟล์แบบฝึกหัด อ่าน 108 | ตอบ 0
แผนบริหารการสอนประจำวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ่าน 120 | ตอบ 0
COM1305 Section 05 เรียนวันพฤหัสบดี 14.00-18.00 ห้อง 265
ส่งการบ้าน สี่เหลี่ยม อ่าน 533 | ตอบ 38
ส่งการบ้าน วงกลม อ่าน 512 | ตอบ 36
ส่งการบ้าน สามเหลี่ยม อ่าน 485 | ตอบ 34
การบ้าน อ่าน 259 | ตอบ 0
COM1305 Section 01 เรียนวันพุธ 8.00-12.00 ห้อง 26041
ส่งการบ้าน สี่เหลี่ยม อ่าน 626 | ตอบ 49
ส่งการบ้าน วงกลม อ่าน 571 | ตอบ 46
ส่งการบ้าน สามเหลี่ยม อ่าน 540 | ตอบ 47
การบ้าน อ่าน 204 | ตอบ 0