• อาจารย์กฤษณา เขียวมั่ง

 

3/57 IT
คะแนนกลางภาค section 02 อ่าน 109 | ตอบ 0
คะแนนกลางภาค section 01 อ่าน 94 | ตอบ 0
slide บทที่2 อ่าน 88 | ตอบ 0
slide บทที่1 อ่าน 109 | ตอบ 0
ไฟล์แบบฝึกหัด อ่าน 122 | ตอบ 0
ไฟล์แบบฝึกหัด อ่าน 118 | ตอบ 0
แผนบริหารการสอนประจำวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ่าน 128 | ตอบ 0
COM1305 Section 05 เรียนวันพฤหัสบดี 14.00-18.00 ห้อง 265
ส่งการบ้าน สี่เหลี่ยม อ่าน 545 | ตอบ 38
ส่งการบ้าน วงกลม อ่าน 520 | ตอบ 36
ส่งการบ้าน สามเหลี่ยม อ่าน 495 | ตอบ 34
การบ้าน อ่าน 267 | ตอบ 0
COM1305 Section 01 เรียนวันพุธ 8.00-12.00 ห้อง 26041
ส่งการบ้าน สี่เหลี่ยม อ่าน 635 | ตอบ 49
ส่งการบ้าน วงกลม อ่าน 586 | ตอบ 46
ส่งการบ้าน สามเหลี่ยม อ่าน 554 | ตอบ 47
การบ้าน อ่าน 212 | ตอบ 0