• อาจารย์กฤษณา เขียวมั่ง

 

3/57 IT
คะแนนกลางภาค section 02 อ่าน 112 | ตอบ 0
คะแนนกลางภาค section 01 อ่าน 99 | ตอบ 0
slide บทที่2 อ่าน 94 | ตอบ 0
slide บทที่1 อ่าน 112 | ตอบ 0
ไฟล์แบบฝึกหัด อ่าน 127 | ตอบ 0
ไฟล์แบบฝึกหัด อ่าน 121 | ตอบ 0
แผนบริหารการสอนประจำวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต อ่าน 133 | ตอบ 0
COM1305 Section 05 เรียนวันพฤหัสบดี 14.00-18.00 ห้อง 265
ส่งการบ้าน สี่เหลี่ยม อ่าน 555 | ตอบ 38
ส่งการบ้าน วงกลม อ่าน 525 | ตอบ 36
ส่งการบ้าน สามเหลี่ยม อ่าน 505 | ตอบ 34
การบ้าน อ่าน 271 | ตอบ 0
COM1305 Section 01 เรียนวันพุธ 8.00-12.00 ห้อง 26041
ส่งการบ้าน สี่เหลี่ยม อ่าน 646 | ตอบ 49
ส่งการบ้าน วงกลม อ่าน 598 | ตอบ 46
ส่งการบ้าน สามเหลี่ยม อ่าน 567 | ตอบ 47
การบ้าน อ่าน 216 | ตอบ 0