• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

อาจารย์ที่ปรึกษา
ทุนอาหารกลางวัน 1/2559 อ่าน 72 | ตอบ 0
เขียนเมื่อ วันพฤหัสบดี ที่ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 11:52:40

ขั้นตอนของการให้ทุนอาหารกลางวัน

1.ให้นักศึกษาแจ้งความจำนง ขอรับทุนอาหารกลางวันได้ที่อาจารย์นะคะ

(ตลอดปีการศึกษาค่ะ)

2.ส่งรายชื่อเพื่อกลั่นกรองผ่าน ภาควิชาฯ, คณะฯ ที่น.ศ.สังกัด

3.ส่งรายชื่อไปยังกองพัฒนาน.ศ.

แนวปฏิบัติเมื่อได้รับอนุมัติทุนอาหารกลางวัน

1.น.ศ.จะได้รับทุนอาหารกลางวัน ครั้งละ 250 บาท ติดต่อกันไม่เกิน 2 ครั้ง

(อัตรามื้อละไม่เกิน 50 บาท และต้องไม่เกิน 100 วันต่อปีการศึกษา)

 

2.นักศึกษาติดต่อรับคูปองได้ที่กองพัฒนานักศึกษาและนำไปแลกซื้ออาหารได้ 

เอกสารแนบ