• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

อาจารย์ที่ปรึกษา
หากนักศึกษามีปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน อ่าน 208 | ตอบ 0
เขียนเมื่อ วันศุกร์ ที่ 28 เดือน มีนาคม พ.ศ.2557 เวลา 10:49:37

ให้นักศึกษาติดตาม เว็บไซต์ของ "กองพัฒนานักศึกษา" และ "สำนักส่งเสริมวิชาการ" จะมีวิธีและกำหนดการให้นักศึกษายื่นคำร้อง "กรณีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง" และกำหนดการขยายเวลาชำราะค่่าธรรมเนียมการศึกษา และการรักษาสภาพนักศึกษา(เพื่อป้องกันการพ้นสภาพนักศึกษา กรณีที่ไม่สามารถดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้)