• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

อาจารย์ที่ปรึกษา
- ขาดสอบปลายภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป+นับภาคฤดูร้อนด้วย อ่าน 56 | ตอบ 0
เขียนเมื่อ วันอังคาร ที่ 16 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560 เวลา 06:41:23
(ร่าง) แนวปฏิบัติกรณี ขาดสอบกลางภาค และปลายภาค.pdf
เอกสารแนบ