• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI2201) หลักสูตร 58
- ขาดสอบปลายภาคเรียน ให้ยื่นคำร้องภายในระยะเวลาไม่เกิน 7 วัน นับจากวันเปิดภาคการศึกษาถัดไป+นับภาคฤดูร้อนด้วย อ่าน 34 | ตอบ 0
เขียนเมื่อ วันพุธ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เวลา 05:24:16

ข้อปฏิบัติในวันสอบ

1. ห้ามลืมบัตรนักศึกษา

2. ถ้าลืมบัตรนักศึกษา ให้รีบไปติดต่อที่สำนักทะเบียนและวัดผล(สทบ.) อยู่มุมอาคาร 1 ใกล้สนามฟุตบอลและโรงยิม  เพื่อขอใบอนุญาตซึ่งจะใช้ได้ในช่วงการสอบเท่านั้น

***(ห้ามลืมเอกสารนี้อีก เพราะในการสอบแต่ละครั้ง สทบ.จะออกให้เพียงครั้งเดียว 

3.กรุณาแต่งกายสุภาพ

4.เมื่อสอบเสร็จแล้ว กรุณาอย่าส่งเสียงดังรบกวนเพื่อนที่กำลังสอบในบริเวณใกล้เคียง

 

5.ถ้ามีเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ ขาดสอบ ให้ปฏิบัติดังนี้
   5.1). เข้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
   5.2). ไปที่เมนูบริการสำหรับ น.ศ. เลือกเมนู " ขอเลื่อนสอบและขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบ "             
   
5.3). อ่านคำชี้แจงที่หน้าหลัก จากนั้นเลือกเมนู "ยื่นคำร้อง" กรอกข้อมูล พร้อมทั้งยื่นหลักฐานชี้แจงเหตุผล
   5.4). ติดตามผลด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ

 

 

*** ดูตัวอย่างเอกสารแนบ

เอกสารแนบ