• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

อาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมเทียบหน่วย ในกรณีที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันแม่แห่งชาติค่ะ อ่าน 57 | ตอบ 0
เขียนเมื่อ วันศุกร์ ที่ 22 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 07:57:16

กองพัฒนานักศึกษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม CMRU บอกรักพ่อ CMRU บอกรักแม่ เพื่อใช้เทียบหน่วยกิจกรรมบังคับ "วันพ่อแห่งชาติ" และ "วันแม่แห่งชาติ"

เข้าไป download เอกสารได้จาก 

http://www.offstu.cmru.ac.th/web57/filedownload/filedown.html


เมนู แบบฟอร์มเทียบกิจกรรม


ชื่อแบบฟอร์ม แบบฟอร์มเข้าร่วมกิจกรรม CMRU บอกรักพ่อ และ CMRU บอกรักแม่ (ดูตัวอย่าง เอกสารแนบ)


เอกสารแนบ