• อาจารย์วีรวรรณ จันทร์ทอง

 

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI2201) หลักสูตร 58
รายละเอียดรายวิชา(มคอ.3) วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต (หลักสูตร 58) รหัสGSCI22101 อ่าน 253 | ตอบ 0
เขียนเมื่อ วันอังคาร ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 เวลา 03:17:21
เอกสารแนบ
มคอ.3_วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต(GSCI2201)-หลักสูตรใหม่-58-PDF
เอกสารแนบ