• อาจารย์ ดร.จิราภรณ์ ปุณยวัจน์พรกุล

 

สัมมนาทางฟิสิกส์ (1/2559)
ส่งงาน ppt สัมมนา อ่าน 243 | ตอบ 28
เขียนเมื่อ วันจันทร์ ที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 07:47:39

 

ความเห็นที่ 28
จาก : กอบกาญจน เกี๋ยงมะนา
วันที่ : วันพุธ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 16:43:46

รหัส 56141226 (ล่าสุดค่ะอาจารย์)

*โพสข้างล่างก่อนหน้านี้หนูส่งผิดไฟล์ T^T*
VVVV

VVV

VV

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 27
จาก : กอบกาญจน เกี๋ยงมะนา
วันที่ : วันพุธ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 16:38:37

รหัส 56141226 (ล่าสุดค่ะ)

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 26
จาก : นางสาวสาธิยา รัตนา
วันที่ : วันพุธ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13:27:48

56141259 ล่าสุดค่ะ

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 25
จาก : นางสาวสายธาร ไทยเจริญ
วันที่ : วันพุธ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13:25:30

รหัส 56141238 (แก้ไขค่ะ)

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 24
จาก : ปาริชาด สุริยะวงศ์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09:46:00

56141266 (ล่าสุดค่ะ)

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 23
จาก : นายสิทธิเดช ใจเย็น
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 17:17:14

56141255

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 22
จาก : นางสาว ชนกพร ไชยวงค์ษา
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 16:28:02

รหัส 56141262

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 21
จาก : นางสาวณัฐภรณ์ หน่อโอย(แก้ไขงานเก่า)
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 16:26:03

รหัส 56141228

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 20
จาก : 56141226 (แก้ไขงานเก่า)
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 16:09:57

นางสาวกอบกาญจน์   เกี๋ยงมะนา

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 19
จาก : นางสาวสายธาร ไทยเจริญ
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 15:22:20

รหัส 56141238

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 18
จาก : นางสาวนิตยา จำปารัตน์
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 14:47:16

รหัส 56141265(ส่งใหม่ค่ะ) 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 17
จาก : นายจีระพงศ์ ฝาเรือนดี
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 14:42:43

รหัส 56141247

อันนี้อันใหม่ครับ อันเดิมส่งงานผิดวิชาครับ

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 16
จาก : นางสาวมาริษา ชาวส้าน
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 14:41:23

56141242

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 15
จาก : นายจีระพงศ์ ฝาเรือนดี
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 14:41:18

รหัส 56141247

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 14
จาก : นางสาววนิดา รินดวง
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 14:23:48

รหัส 56141232

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 13
จาก : สาธิยา รัตนา
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 14:15:54

รหัส 56141259

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 12
จาก : นางสาวณภัสนันท์ ศรีทาเกิด
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13:28:06

รหัส 56141264 (แก้ไขใหม่คะ)

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 11
จาก : 56141240
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 13:12:38

พงศธร  ท่าทาง

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 10
จาก : รัชนีกร สุจริต
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 12:42:01

รหัสนักศึกษา 56151229

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 9
จาก : นางสาว พัชราภรณ์ เจริญผล 56141267
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 10:55:20
เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 8
จาก : นางสาวปาริชาด สุริยะวงศ์
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09:58:39

56141266(ส่งใหม่ค่ะ)

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 7
จาก : นายภานุพงศ์ ไชยสกูล
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 09:52:13

รหัส 56141275    :D 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 6
จาก : ปาริชาด สุริยะวงศ์
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 04:59:22

56141266

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 5
จาก : นางสาวนิตยา จำปารัตน์
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 04:29:24

56141265

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 4
จาก : นางสาวณภัสนันท์ ศรีทาเกิด
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 01:34:08

รหัส56141264

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 3
จาก : นาย ธันวา หัวเมือง
วันที่ : วันพุธ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 19:23:20

รหัส 56141249

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 2
จาก : นางสาวณัฐภรณ์ หน่อโอย
วันที่ : วันพุธ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 14:47:27

รหัส 56141228

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 1
จาก : กอบกาญจน์ เกี๋ยงมะนา
วันที่ : วันพุธ ที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 เวลา 10:25:16

รหัส 56141226

เอกสารแนบ

 

แสดงความคิดเห็น
จาก
รายละเอียด
ไฟล์แนบ ปิดการแนบไฟล์
ข้อความยืนยันตัวตน ให้กรอกคำว่าวิทยาศาสตร์