• ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย

 

ความปลอดภัยสารสนเทศ
การเปลี่ยน IP ใน FreeBsd กรณีที่เปลี่ยนสถานที่ตั้ง server ใหม่ อ่าน 135 | ตอบ 0
เขียนเมื่อ วันจันทร์ ที่ 18 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2557 เวลา 04:55:51
เอกสารแนบ