• อาจารย์กฤษณา เขียวมั่ง

 

COM1305 Section 05 เรียนวันพฤหัสบดี 14.00-18.00 ห้อง 265
ส่งการบ้าน สามเหลี่ยม อ่าน 520 | ตอบ 34
เขียนเมื่อ วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 07:25:55

ให้ตั้งชื่อไฟล์ดังนี้

1_xxx.cpp โดย xxx คือรหัสสามตัวท้ายของ นศ.

ทั้งนี้เวลาส่งงานให้ระบุข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วย

รหัส ชื่อ-สกุลและหมู่เรียน

 

 

ความเห็นที่ 34
จาก : อารียา เพ็ญจิตต์
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:47:49

อารียา เพ็ญจิตต์ 56153055 ทศ56ว4.2

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 33
จาก : ณัฐสกล แก้วดี
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 18:27:08

ณัฐสกล แก้วดี 56153013 Com1305 Sec.05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 32
จาก : รัตกรานต์ รัตนารมย์
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 16:09:06

COM1305 Section 05 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 31
จาก : ภานุพงษ์ สีทา
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 15:44:08

56153037

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 30
จาก : ณัฐนันต์ ไชยมณี
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 15:20:58

นาย ณัฐนันต์ ไชยมณี

รหัส56153009 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 29
จาก : ผดุงพงค์ วงค์ปินตา ทส56ว4.1
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 13:17:10

COM1305 Section 05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 28
จาก : ณัฐดนัย ใหม่
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 13:14:04

ณัฐดนัย ใหม่ใจ 56143317 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 27
จาก : ธเนศ ชลชวลิต
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 12:16:35

56153018 ธเนศ ชลชวลิต  COM1305 Section 05  

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 26
จาก : น.ส.ภัทราพร สวนมนิล
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:17:16

56143306 น.ส.ภัทราพร สวนมนิล COM1305 Section 05  

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 25
จาก : ณิดา ขันปาลี
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 07:04:36

56143347  ณิดา  ขันปาลี COM1305 Section 05  

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 24
จาก : นส.พัชนิดา ปัญญาสุข
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 06:17:47

นส.พัชนิดา ปัญญาสุข 56143323 ทส56ว4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 23
จาก : นางสาวอุษา ปาชะนา
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 05:50:06

นางสาวอุษา ปาชะนา รหัส 56143358 หมู่เรียน ทส.56 ว.4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 22
จาก : มัทรี สารีอินทร์
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 05:19:14

56143135 วค56.ว4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 21
จาก : สุรีพร บุญอ้วน
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 02:08:08

56143312 สุรีพร  บุญอ้วน COM1305 Section05

ทส.56 ว4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 20
จาก : ปฏิภาณพัฒน์ เพชรอินทร์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 12:47:00

56153030 ปฏิภาณพัฒน์ เพชรอินทร์ ทส.56ว.4.2 COM1305 Section 05  

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 19
จาก : นายกฤษฎา ม้ายอง
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 12:18:18

COM1305 Section 05 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 18
จาก : น.ส ณัฐกานต์ ชอบจิต
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 11:39:36

56153045

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 17
จาก : 56153032
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 11:28:45

ปรเมษฐ์ ตังเซ่งกี้ sec.05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 16
จาก : ณัฐพงศ์ จันทร์รัตน์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 08:32:55

COM1305 Section 05  ณัฐพงศ์ จันทร์รัตน์ 56153010

ความเห็นที่ 15
จาก : ผกาวรรณ กันทะวงค์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 08:29:04

ผกาวรรณ  กันทะวงค์ วค56.ว4.2/56143205

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 14
จาก : สุพัตรา เทพทอง
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 06:36:04

56143357  COM1305 Section 05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 13
จาก : 56143310
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 04:36:53

56143310 นายเกียรติศักดิ์ สุรินแก้ว COM1305 Section05

ทส.56 ว4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 12
จาก : 56143315
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 04:35:51

56143315 นายณรงค์ฤทธิ์ ตาเบ้า COM1305 Section05

ทส.56 ว4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 11
จาก : 56143325
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 04:31:01

56143325 นาย นเรนทร์ฤทธิ์  ภูสีดิน COM1305 Section05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 10
จาก : ณัฐพล อุทธิยา
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 21:37:02

56153011 นาย ณัฐพล อุทธิยา COM1305 Section05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 9
จาก : นาย เศรษฐชัย เตชะใจ
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 12:46:23

56153049 นาย เศรษฐชัย  เตชะใจ COM1305 Section05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 8
จาก : ฤทธิเกียรติ ภูวลานนท์
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 12:30:37

56143321 ฤทธิเกียรติ ภูวลานนท์ COM1305 SEC.05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 7
จาก : นครินทร์ ปัญญะ
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 11:19:05

นครินทร์ ปัญญะ 56153022 COM1305 Section 05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 6
จาก : อลงกรณ์ คำตุ้ย
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 11:12:55

อลงกรณ์   คำตุ้ย 56143134 COM1305 Section 05  

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 5
จาก : sytha ky
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:48:55

sytha ky 56153065

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 4
จาก : ชนิกานต์ หน่อท้าว
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:15:22

ชนิกานต์ หน่อท้าว 56143301 COM1305 Section 05 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 3
จาก : พัฒนา จิรสุนทรชัย
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:57:21

56143305

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 2
จาก : 56143313
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:49:04

56143313 นิชนันท์ วงษ์ยอด COM1305 Section 05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 1
จาก : วรุณทิพย์ เงินประมวล
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 07:29:34

วรุณทิพย์ เงินประมวล 56143353 COM1305 Section 05  

เอกสารแนบ

 

แสดงความคิดเห็น
จาก
รายละเอียด
ไฟล์แนบ ปิดการแนบไฟล์
ข้อความยืนยันตัวตน ให้กรอกคำว่าวิทยาศาสตร์