• อาจารย์กฤษณา เขียวมั่ง

 

COM1305 Section 05 เรียนวันพฤหัสบดี 14.00-18.00 ห้อง 265
ส่งการบ้าน วงกลม อ่าน 565 | ตอบ 36
เขียนเมื่อ วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 07:25:45

ให้ตั้งชื่อไฟล์ดังนี้

2_xxx.cpp โดย xxx คือรหัสสามตัวท้ายของ นศ.

ทั้งนี้เวลาส่งงานให้ระบุข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วย

รหัส ชื่อ-สกุลและหมู่เรียน

 

 

ความเห็นที่ 36
จาก : 1
วันที่ : วันพุธ ที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ.2559 เวลา 13:46:11
20
เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 35
จาก : อารียา เพ็ญจิตต์
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:47:25

อารียา เพ็ญจิตต์ 56153055 ทศ56ว4.2

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 34
จาก : ณัฐสกล แก้วดี
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 18:29:08

ณัฐสกล แก้วดี 56153013 Com1305 sec.05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 33
จาก : รัตกรานต์ รัตนารมย์
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 16:08:47

COM1305 Section 05 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 32
จาก : ภานุพงษ์ สีทา
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 15:42:24

56153037

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 31
จาก : ณัฐนันต์ ไชยมณี
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 15:23:08

นาย ณัฐนันต์ ไชยมณี

รหัส56153009 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 30
จาก : ผดุงพงค์ วงค์ปินตา ทส56ว4.1
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 13:18:02

ผดุงพงค์ วงค์ปินตา ทส56ว4.1 

COM1305 Section 05 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 29
จาก : ณัฐดนัย ใหม่
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 13:16:52

ณัฐดนัย ใหม่ใจ 56143317

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 28
จาก : ธเนศ ชลชวลิต
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 12:18:20

56153018 ธเนศ ชลชวลิต  COM1305 Section 05  

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 27
จาก : นางสาวสุทธิพร ศรียอดแก้ว
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 11:50:43

นางสาวสุทธิพร  ศรียอดแก้ว  หมู่เรียน ทส.56 ว.4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 26
จาก : น.ส.ภัทราพร สวนมนิล
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:17:56

56143306 น.ส.ภัทราพร สวนมนิล COM1305 Section 05  

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 25
จาก : ณิดา ขันปาลี
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 07:06:22

56143347  ณิดา  ขันปาลี  COM1305 Section 05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 24
จาก : นส.พัชนิดา ปัญญาสุข
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 06:17:18

นส.พัชนิดา ปัญญาสุข 56143323 ทส56ว4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 23
จาก : นางสาวอุษา ปาชะนา
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 05:50:36

นางสาวอุษา ปาชะนา รหัส 56143358 หมู่เรียน ทส.56 ว.4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 22
จาก : มัทรี สารีอินทร์
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 05:17:19

56143135 วค56.ว4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 21
จาก : สุรีพร บุญอ้วน
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 02:07:37

56143312 สุรีพร  บุญอ้วน COM1305 Section05

ทส.56 ว4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 20
จาก : ปฏิภาณพัฒน์ เพชรอินทร์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 14:28:40

56153030 ปฏิภาณพัฒน์ เพชรอินทร์ ทส.56ว.4.2 COM1305 Section 05  

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 19
จาก : 56153032
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 12:46:30

ปรเมษฐ์ ตังเซ่งกี้ COM1305 Section 05 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 18
จาก : นายกฤษฎา ม้ายอง
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 12:18:01

COM1305 Section 05 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 17
จาก : น.ส ณัฐกานต์ ชอบจิต
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 11:40:44

56153045

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 16
จาก : ณัฐพงศ์ จันทร์รัตน์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 08:32:30

COM1305 Section 05  ณัฐพงศ์ จันทร์รัตน์ 56153010

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 15
จาก : ผกาวรรณ กันทะวงค์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 08:23:49

ผกาวรรณ  กันทะวงค์ วค56.ว4.2/56143205

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 14
จาก : สุพัตรา เทพทอง
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 06:35:11

56143357 COM1305 Section 05 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 13
จาก : 56143310
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 04:39:41

56143310 นายเกียรติศักดิ์ สุรินแก้ว COM1305 Section05

ทส.56 ว4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 12
จาก : 56143315
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 04:39:07

56143315 นายณรงค์ฤทธิ์ ตาเบ้า COM1305 Section05

ทส.56 ว4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 11
จาก : 56143325
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 04:38:27

56143325 นาย นเรนทร์ฤทธิ์ ภูสีดิน COM1305 Section05

ทส.56 ว4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 10
จาก : ณัฐพล อุทธิยา
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 21:36:26

56153011 นาย ณัฐพล อุทธิยา COM1305 Section05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 9
จาก : นาย เศรษฐชัย เตชะใจ
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 13:18:14

56153049 นาย เศรษฐชัย  เตชะใจ COM1305 Section 05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 8
จาก : ฤทธิเกียรติ ภูวลานนท์
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 12:31:12

56143321 ฤทธิเกียรติ ภูวลานนท์ COM1305 SEC.05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 7
จาก : นครินทร์ ปัญญะ
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 11:19:40

นครินทร์ ปัญญะ 56153022 COM1305 Section 05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 6
จาก : อลงกรณ์ คำตุ้ย
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 11:13:52

อลงกรณ์   คำตุ้ย 56143134 COM1305 Section 05  

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 5
จาก : sytha ky
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:50:22

sytha ky 56153065

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 4
จาก : ชนิกานต์ หน่อท้าว
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:19:59

COM1305 Section 05

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 3
จาก : พัฒนา จิรสุนทรชัย
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:58:47

56143305

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 2
จาก : นิชนันท์ วงษ์ยอด
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:46:32

56143313 นิชนันท์ วงษ์ยอด COM1305 Section 05 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 1
จาก : วรุณทิพย์ เงินประมวล
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 07:27:12

COM1305 Section 05 

เอกสารแนบ

 

แสดงความคิดเห็น
จาก
รายละเอียด
ไฟล์แนบ ปิดการแนบไฟล์
ข้อความยืนยันตัวตน ให้กรอกคำว่าวิทยาศาสตร์