• อาจารย์กฤษณา เขียวมั่ง

 

COM1305 Section 01 เรียนวันพุธ 8.00-12.00 ห้อง 26041
ส่งการบ้าน สี่เหลี่ยม อ่าน 655 | ตอบ 49
เขียนเมื่อ วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 07:26:07

ให้ตั้งชื่อไฟล์ดังนี้

3_xxx.cpp โดย xxx คือรหัสสามตัวท้ายของ นศ.

ทั้งนี้เวลาส่งงานให้ระบุข้อมูลส่วนตัวประกอบด้วย

รหัส ชื่อ-สกุลและหมู่เรียน

 

 

ความเห็นที่ 49
จาก : นางสาวอังคณา เงินเมืองทา
วันที่ : วันพฤหัสบดี ที่ 21 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 03:21:05

รหัสนักศึกษา 54161115

ชื่อ นางสาวอังคณา  เงินเมืองทา

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

(ส่งใหม่ค่ะ)

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 48
จาก : น.ส.พิมพ์ชนก เขียวตั๋น
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 03:54:22

ชื่อ นางสาวพิมพ์ชนก  เขียวตั๋น

รหัสนักศึกษา 54161154

หมู่เรียน อส.ท.54.ค5.1

ส่งอันใหม่ค่ะ{#}

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 47
จาก : นาย กิตติกานต์ สมบูรณ์
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 03:30:51

รหัสนักศึกษา 54161118

ชื่อ นาย กิตติกานต์ สมบูรณ์

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 46
จาก : นาย กฤษณะ จีรกิตติพัฒน์
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 02:50:00

รหัส 54161116

ชื่อ นาย กฤษณะ จีรกิตติพัฒน์

หมู่เรียน อส.ท.54ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 45
จาก : นาย ศราวุธ อุ่นปั๋น
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 02:45:41

รหัส 54161140

ชื่อ นาย ศราวุธ อุ่นปั๋น

หมู่เรียน อส.ท.54ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 44
จาก : นาย นิรุทธิ์ ดีนุ
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 02:16:17

รหัสนักศึกษา 54161132

ชื่อ นาย นิรุทธิ์ ดีนุ

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 43
จาก : นายจักรพันธ์ ใจตา
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 01:49:12

รหัส 54161120

นายจักรพันธ์ ใจตา

อส.ท.54ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 42
จาก : นายสุรศักดิ์ งึ้มนันใจ
วันที่ : วันพุธ ที่ 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 01:20:19

รหัสนักศึกษา 54161149

ชื่อนาย สุรศักดิ์ งึ้มนันใจ

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 41
จาก : นาย นพรัตน์ กะรัตน์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 18:22:26

ส่งใหม่อันเดิมส่งผิดครับ

รหัสนักศึกษา 54141142

ชื่อนาย นพรัตน์ กะรัตน์

หมู่เรียน ค54ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 40
จาก : นายนพรัตน์ กะรัตน์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 18:15:57

รหัสนักศึกษา 54141142

ชื่อนาย นพรัตน์ กะรัตน์

หมู่เรียน ค54ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 39
จาก : นายพรพิชิต แรงจริง
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 17:55:11

รหัสนักศึกษา 54161134

ชื่อ นายพรพิชิต แรงจริง

หมู่เรียน อส.ท.54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 38
จาก : นายศุภกร ถนอมจิตร
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 17:48:47

รหัสนศ.54161141

หมู่เรียน อส.ท.54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 37
จาก : นาย อนุชา ต๊ะยา
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 17:48:03

รหัสนักศึกษา 54161156

นาย อนุชา ต๊ะยา

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 36
จาก : นาย บวรภัค ตื้อบุญธรรม
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 17:46:32

รหัสนักศึกษา 54161153

นาย บวรภัค ตื้อบุญธรรม

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 35
จาก : นาย เขมนันท์ คฤหาสน์ทอง
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 17:42:16

รหัสนักศึกษา 54161119

นาย เขมนันท์ คฤหาสน์ทอง

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 34
จาก : นาย มงคล แสนยศ
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 17:40:14

รหัสนักศึกษา 54161135

นาย มงคล  แสนยศ 

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 33
จาก : นายนราธิป เปล่งใส
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 17:26:13

รหัสนักศึกษา 5416131

ชื่อ นายนราธิป  เปล่งใส

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 32
จาก : นาย ณฐกร คลังพหล
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 17:26:01

รหัสนักศึกษา 54161127

นาย ณฐกร  คลังพหล

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 31
จาก : นาย ณัฐพล กันธิยะ
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 17:24:37

รหัส 54161129

นาย ณัฐพล กันธิยะ

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

 

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 30
จาก : นายศุภกร ถนอมจิตร
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 17:18:22

รหัสนศ.54161141

หมู่เรียน อส.ท.54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 29
จาก : นายสัตตบรรณ ทัดแพ
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 17:15:38

รหัสนศ.54161145

หมู่เรียน อส.ท.54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 28
จาก : นายกัมปนาท สุนทรรัตนา
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 17:01:11

รหัสนักศึกษา 54161117

นายกัมปนาท  สุนทรรัตนา

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 27
จาก : นายศุภชัย ธนธีระชัยอนันต์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 16:47:14

รหัสนักศึกษา54161143

นายศุภชัย ธนธีระชัยอนันต์

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 26
จาก : นายศุภชัย ธนธีระชัยอนันต็
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 16:37:06

รหัสนักศึกษา54161143

นายศุภชัย ธนธีระชัยอนันต์

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 25
จาก : นายศรันดร์ คำเรืองฤทธิ์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 16:20:46

รหัสนักศึกษา 54161139

ชื่อ นายศรันดร์ คำเรืองฤทธิ์

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 24
จาก : นายจีระวัฒน์ ดีปัญญา
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 16:06:11

รหัสนักศึกษา 5416123

ชื่อ นายจีระวัฒน์ ดีปัญญา

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

{#}

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 23
จาก : นางสาวภัทรพร นวลหล้า
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 16:03:36

รหัสนักศึกษา 54161110

ชื่อ นางสาวภัทรพร นวลหล้า

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 22
จาก : นาย อนุวัฒน์ เพิ่มเขียว
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 16:03:07

รหัสนักศึกษา 54161150

ชื่อ นาย อนุวัฒน์  เพิ่มเขียว

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 21
จาก : นายวรวุฒิ แสงสีอ่อน
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 15:58:56

รหัสนักศึกษา 54161137

ชื่อ นายวรวุฒิ แสงสีอ่อน

หมู่เรียน อส.ท54.ค.5.1

{#}

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 20
จาก : นาย พงศกร จุมปู
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 15:49:32

รหัสนักศึกษา 54161133

นาย พงศกร  จุมปู

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 19
จาก : นายจีรพงษ์ ปู่ลาย
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 15:39:24

รหัสนักศึกษา54161122

ชื่อนายจีรพงษ์ ปู่ลาย

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 18
จาก : นายแสงวาว พงศ์พิสุทธานันท์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 15:15:05

รหัสนักศึกษา 54161155

ชื่อ นายแสงวาว พงศ์พิสุทธานันท์

หมูเรียน อส.ท54 ค.5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 17
จาก : นาย ณัฐพงศ์ ไชยเหล็ก
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 15:07:32

รหัสนักศึกษา 54161128

ชื่อ นายณัฐพงศ์ ไชยเหล็ก

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 16
จาก : นาย อิศรา ชมภูศรี
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 15:04:59

นายอิศรา ชมภูศรี

รหัสนักศึกษา 54161157

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 15
จาก : นางสาวอมรพรรณ วงศ์เจริญ
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 14:33:55

นางสาวอมรพรรณ  วงศ์เจริญ

รหัสนักศึกษา 54161114

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 14
จาก : นางสาวอมรพรรณ วงศ์เจริญ
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 14:23:43

นางสาวอมรพรรณ  วงศ์เจริญ

รหัสนักศึกษา 54161114

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 13
จาก : นางสาวจริยา พัลวัลย์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 14:16:29

รหัสนักศึกษา 54161102

ชื่อ นางสาวจริยา พัลวัลย์

หมู่เรียน อส.ท54.54.ค5.1

{#}

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 12
จาก : นางสาวกนกวรรณ ปัญโญนันท์
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 13:27:40

รหัสนักศึกษา 54161101

นางสาวกนกวรรณ ปัญโญนันท์

หมู่เรียน อส.ท.54.ค5.1

{#}

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 11
จาก : นายนฤพล พงษ์ดา
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 12:32:09

รหัสนักศึกษา 54123748

ชื่อ นายนฤพล พงษ์ดา

หมู่เรียน วค54.ว4.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 10
จาก : นายจิรศักดิ์ มะตัน
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 12:10:51

นายจิรศักดิ์ มะตัน

รหัสนักศึกษา 54161121

อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 9
จาก : นาย เมธาสิทธิ์ อุดดง
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 11:06:15

รหัสนักศึกษา 54123766

ชื่อ นาย เมธาสิทธิ์ อุดดง

หมู่เรียน วค54.ว4.2

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 8
จาก : นาย เมธาสิทธิ์ อุดดง
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 11:04:52

รหัสนักศึกษา 54161108

ชื่อ นาย เมธาสิทธิ์ อุดดง

หมู่เรียน วค54.ว4.2

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 7
จาก : นางสาวปิยนุช วงศ์กาแก้ว
วันที่ : วันอังคาร ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:25:48

รหัสนักศึกษา 54161108

ชื่อ นางสาวปิยนุช วงศ์กาแก้ว

หมู่เรียน อส.ท.54.ค5.1

{#}

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 6
จาก : นางสาวพิมพ์ชนก เขียวตั๋น
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 17:07:21

ชื่อ นางสาวพิมพ์ชนก  เขียวตั๋น

รหัส 54161154

หมู่เรียน อส.ท. 54 .ค5.1Kiss

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 5
จาก : นางสาวโสภา กิจโชคประเสริฐ
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 13:48:30

ชื่อ นางสาวโสภา  กิจโชคประเสริฐ

รหัสนักศึกษา 54161113

หมู่เรียน อส.ท.54.ค5.1  

^_^  ^_^  ^_^

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 4
จาก : จุฬารัตน์ ปุกคาม
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 11:53:48

ชื่อ นางสาวจุฬารัตน์  ปุกคาม

รหัสนักศึกษา  54161105

หมู่เรียน อส.ท.54.ค5.1InnocentInnocentInnocent

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 3
จาก : นางสาวจันทร์จิรา ธนัชอิทธิกร
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:28:20

รหัสนักศึกษา 54161103

ชื่อ นางสาวจันทร์จิรา ธนัชอิทธิกร

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 2
จาก : นางสาวอังคณา เงินเมืองทา
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 10:03:51

รหัสนักศึกษา 54161115

ชื่อ นางสาวอังคณา  เงินเมืองทา

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ
ความเห็นที่ 1
จาก : นส.นริศรา นันทะพงค์
วันที่ : วันจันทร์ ที่ 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2556 เวลา 09:08:52

รหัสนักศึกษา 54161106

ชื่อ นางสาว นริศรา  นันทะพงค์

หมู่เรียน อส.ท54.ค5.1

เอกสารแนบ

 

แสดงความคิดเห็น
จาก
รายละเอียด
ไฟล์แนบ ปิดการแนบไฟล์
ข้อความยืนยันตัวตน ให้กรอกคำว่าวิทยาศาสตร์