รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. ด.ญ.ลิลลี่ ยัง
2. ด.ญ.วรินธร แสงแสน
3. ด.ช.ชานนท์ คิดอ่าน
โกวิทธำรงเชียงใหม่ วันอาทิตย์ ที่ 4 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:41:51
2 1. ด.ช.ณัฐพล วุฒิ
2. ด.ญ.พิมมาดา มาเขียว
3. ด.ช.วีรภัทร สินธุพงษ์
โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน วันพฤหัสบดี ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 12:54:02
3 1. ด.ช.ณฐนนท์ ลือวิฑูรเวชกิจ
2. ด.ช.รัชชานนท์ ชะวะศิริ
3. ด.ญ.นลิน ชิตาพนารักษ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย วันพุธ ที่ 24 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:14:51
4 1. ด.ญ.ฝนทิพย์ เลิศชัยสหกุล
2. ด.ญ.ศิริรัตน์ บุญไชย
3. ด.ญ.วรรทนา ลุงนุ
สันทรายวิทยาคม วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:36:16
5 1. ด.ช.สุกฤษฎิ์ พิศพรรณ์
2. ด.ญ.ธนาภา รังสรรค์
3. ด.ญ.กันตพร จันทร์ดง
ฝางชนูปถัมภ์ วันพุธ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 09:15:28
6 1. น.ส.หมวยฟอง ลุงสุ
2. น.ส.จิราภรณ์ ลุงปี
3. น.ส.สิริพร ยอดคำ
ชุมชนบ้านบวกครกน้อย วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:37:34
7 1. ด.ญ.ลลิตา ปราพรหม
2. ด.ญ.ส่วยจ่า ลุงจ่อ
3. ด.ญ.จ๋ามพอง ลี่เชียงปิง
บ้านศาลา วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:08:21
8 1. ด.ญ.ธัญพิชชา โนจา
2. ด.ญ.พลอยชมพู ใจสุยะ
3. ด.ญ.ชนิดาภา อุต๊ะมา
โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:07:15