รายชื่อผู้สมัครอบรม
ที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน วันที่สมัคร
**ดาวน์โหลดไฟล์ Excel**
1 1. นายสุรพล ตาแปะ (ROVID: 0994163810 )
2. นายขจรเกรียรติ แซ่ว่าง (ROVID: 0648318586)
3. นายกิตติพงษ์ ลาเช (ROVID:dao0849495860)
4. นายณรงค์ฤทธิ์ คนล่ำ (ROVID: I-boon.spk)
5. นายทศพล ชาญพนากุล (ROVID: 0958023796)
6. นายธนวัติ คำแส(สำรอง) (ROVID:thanawat-mika)
โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ทีม B วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:11:49
2 1. นายกันทรา สุขเทษา (ROVID: commee3578)
2. นายนพชาติ เหมยแก้ว (ROVID: rocklovebin)
3. นายธนศักดิ์ ศรีนวลติ๊บ (ROVID: chattae90)
4. นายเฉลิมชัย ปัญญากาศ (ROVID: bgtyhju741)
5. นายชนะชัย คำซาว (ROVID: mmo567)
6. นายวรชน ศรีบุญมา(สำรอง) (ROVID: piew2014)
โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ ทีม A วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:07:19
3 1. นายสฤษฏ์พงศ์ วิเชียรสิทธิ์ (ROVID:เฟิร์สสายแจกAFK)
2. นายนวพล ชนสยอง (ROVID:[•.キバ.•])
3. นายจิณฏกาล ทาใจ (ROVID:นาEตัวกลม)
4. นายนวพงษ์ คำสรรเสริญ (ROVID:❀Conjuringツ)
5. นายปฏิพัทธ์ ส้มเช้า (ROVID:[шl]‘BosS•cн)
6. น.ส.อาจรีย์ ศุภอักษร(สำรอง) (ROVID:Eieikikiriri)
โรงเรียนหอพระ วันศุกร์ ที่ 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:42:59
4 1. นายดลภาคย์ ปีน้อย (ROVID:¤* อิงค์เองนะ *¤)
2. นายมงคล ชีวขุนคีรี (ROVID:มงคล หล่อซาว)
3. นายปฏิวัติ ปึกปัน (ROVID:`ᴿʸᵏᵉʳ°)
4. นายนพคุณ พัสกาลปักษ์ (ROVID:STAEDTIER)
5. นายวรากร ไพรวัลย์เพ็ญ (ROVID:JameCo*o*)
6. นายธิติ ต๊ะพ่อ(สำรอง) (ROVID:nami232)
โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:36:22
5 1. นายวิชัย อินต๊ะ (ROVID:~•Lαdyβoy•~)
2. นายจักรกฤษ กมลทองดี (ROVID:FisherProman)
3. นายเจริญ ดวงอินทร์ (ROVID:SKT•ÝøĐýű~)
4. นายตะวัน ยอดตาล (ROVID:#:Śee¢Šk¥\"¤)
5. นายสุรเชษฐ แซ่เท่า (ROVID:_Xl.xpep.sx)
6. นายวรัญญู ชัยวงศ์(สำรอง) (ROVID:SKT•ÝØŰČømĔ)
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทีม A วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:02:06
6 1. นายพีรพล ไกวศิน (ROVID:เจ้าชายกบ)
2. นายเจนณรงค์ อินต๊ะฤทธิ์ (ROVID:OxyJane)
3. นายอภิชัย แสนแฝง (ROVID:I-ron Apichai)
4. นายนันทกร ศรีจันทร์ (ROVID:<< ✩•KEN♥•✩)
5. นายกิตติคุณ บุญมาลา (ROVID:Kittikun Bunmala)
6. นายเชิงปรัชญา มาลัย(สำรอง) (ROVID:......)
โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:01:14
7 1. นายธนัช หงษ์ฟ้อน (ROVID:ĐƬ•§πi¢ęBøÿ)
2. นายวัชพล ตาแปง (ROVID:ĐƬ•Ƭháηø§)
3. นายศิวกร ภูจอมจิิต (ROVID:ĐƬ•Şїώαķǿяй)
4. นายศรายุธ สิทธิมหาสกุล (ROVID:ѺΣƓβҽႦαŋҝ)
5. นายรัชตพงษ์์ แสงดาว (ROVID:[K.H.]Nammon)
6. น.ส.อัจฉรา มอญไข่่(สำรอง) (ROVID:ĐƬ•namkhang)
โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม ทีม B วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:24:25
8 1. นายกิตติภพ ปันโปธา (ROVID:c6e94586d12d762c559935df6de68608 )
2. นายธีร์ธวัช ปิ่นแก้ว (ROVID:c6b644cd944c1b0bb375b06c17bed721)
3. นายปฏิภาณ วุฒิคุณ (ROVID:1fb3662e6363c0fcf10888cf46ba8882)
4. นายสมบูรณ์ ลุงติ (ROVID:08bb123e31590efc2bd41f1a609aaa0c)
5. นาย บริพันธ์ แสนพิงค์ (ROVID:4dd3489a1ab290eb32685006eaa955e7)
6. นายนพศร กันทา(สำรอง) (ROVID:7a21bd0649c4871e1481a6bf079ea587)
โรงเรียนสันกำแพง ทีม A วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:16:02
9 1. นายชนวิท มหายศกุล (ROVID:b05565736017abd561027d50813a5a6a)
2. นายชยพล ชาวคำเขต (ROVID:1b3d66a280813d091a0cbb1d3a3d1796)
3. นายสิงหนาท ศรีโพธิ์ (ROVID:18753fa3097873398d6a4b2e80cddee1)
4. นายสราวุฒิ การะภักดี (ROVID:dd2bf246f9cc7cfc2c5bebdc45b59f94)
5. น.ส.หทัยมาตุ ขาวน้อย (ROVID:1b5070abc7e8d73d6c4a9dab12d32612)
6. นายนิติ ศรประเสริฐ(สำรอง) (ROVID:9e572287da5b62241fe20289b816166c)
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ทีม B วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 13:10:52
10 1. นายธีรภัทร์ คำสม (ROVID:§ บุรุษเหล็ก §)
2. นายกองพล หมื่นแก้ว (ROVID:~มัจฉะ¶:º )
3. นายนวพล ชุมภูชัย (ROVID: •V€ΠΦM•)
4. นายอัมรินทร์ สวยฉลาด (ROVID: oakku.)
5. นายพีรเจษ ชนกคุณ (ROVID: oBumpMïo)
6. นายกิตติชัย ใจจา (ตัวสำรอง) (ROVID: ★ßįƬƬҠäßß★)
โรงเรียนสันกำแพง ทีม B วันพฤหัสบดี ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 10:34:17
11 1. ด.ช.ชโยโดม ใจสดใส (ROVID:펭귄이얌..)
2. นายพีรเดช กาญจนศิริ (ROVID:sDAY`ᴘᴇᴇ)
3. นายพงษ์เทพ จันทร์มณีกุล (ROVID:Kangzo)
4. ด.ช.อภินันท์ โพธิชัย (ROVID: `ᴬᴾᴵᴺᵁᴺ- )
5. นายขจรศักดิ์ วงค์สิงห์ (ROVID:ᴋᴊɪsʀᴇᴀʟ)
6. ด.ช.ธนบดี ดวงจันทร์ภักดี(สำรอง) (ROVID:<×~Cheetah~×>)
เชียงใหม่คริสเตียน วันอังคาร ที่ 16 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 11:43:15
12 1. นายตะวัน ศิริชัย (ROVID:e1ee5fda7c3b0b151dc505eacd34107f)
2. นายพิชัยภูษิต ใหม่บู้ (ROVID:1c93d8d102f71aef39a68ccd14ac0667)
3. นายเทียนชัย ก้อนแก้ว (ROVID:259a27a3decad39d7a767b725b6a7e5f.)
4. นายพนม เลาซ้ง (ROVID:3e43066dd7f045ef94585c570b1034c1)
5. นายภูริพัฒน์ แย้มวารี (ROVID:bf965cbcc0b24727da88a0306a5bb41c)
6. นายพิทักษ์พล เพ็ชรทอง(สำรอง) (ROVID:0d008d04c9658fb62ed0f673e3ac5e07)
โรงเรียนแม่วินสามัคคี วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 20:33:38
13 1. นายเจษฎา ไชยนันติ (ROVID:❋Endlessly❋ Jed)
2. นายภูมิศักดิ์ หารสุโพธิ์ (ROVID:I\'m Sorry)
3. นายวัศพล รัตนพงษ์พิทักษ์ (ROVID:wasaponza)
4. นายกิตติชาติ ตาวัง (ROVID:garena_11983202)
5. นายสหรัฐ ธนะศรี (ROVID:สหรัฐ ธนะศรี)
6. นายฉัตรมงคล ในนามมหนัด(สำรอง) (ROVID:Aditep khongkum)
โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ ทีม A วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 17:11:09
14 1. นายบุญยาศักดิ์ ทาระทอง (ROVID:9745c1ba4bf359465fd3ce266877e8dd)
2. นายณัฐวุฒิ ขัดเรือน (ROVID:ca8592be1174640fe22d73c8662d7df9 )
3. นายอภิรักษ์ สระทองรัด (ROVID:59377b80ed4358ec7d5bbe143adc1b7d )
4. นายพงศธร หอยแก้ว (ROVID:c92234010ef4654be0a5c2f79c5af76c )
5. นายเจษดาภร ขันโปธิ (ROVID:8504874316510f54dbdcf7c4195749dc )
6. นายสุเมธ มณีกัน(สำรอง) (ROVID:aa51a57665ef4ce8e9c8bd4e80591423 )
โรงเรียนวชิรป่าซาง วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:46:47
15 1. นายวัชรพล พรมมี (ROVID:[MSL]-HonDa)
2. นายศักดิ์นันท์ โปรจันทร์ (ROVID:กองร้อยEasy)
3. นายสามเณรณัฐพล ไทยกรณ์ (ROVID:[MSL]-тнυиᴅєʀ)
4. นายสามเณรแดง ลุงออ (ROVID:[MSL]-тнᴇʀɢᴀ)
5. นายสามเณรโยธิน อูปแก้ว (ROVID:[MSL]-ᴍɪᴅѕʟᴀʏ)
6. นายสามเณรทินกร มีวัน(สำรอง) (ROVID:[MSL]-JOM)
โรงเรียนธรรมราชศึกษา ทีม B วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 16:04:10
16 1. นายพี ลุงสุ (ROVID:Â V Ä)
2. นายวทัญญู คำลือ (ROVID:♞ฟุคlxa็ก△lซ็กจั)
3. นายนธัทชัย อภัยกาวี (ROVID:SJ pecah)
4. นายชานน ลุงจอง (ROVID:NonMT㊠)
5. นายเสฏฐดิฐ คำต่าน (ROVID:•€soяτ’€!)
6. นายหล่อโด อาซอง(สำรอง) (ROVID:do&kam2)
โรงเรียนธรรมราชศึกษา ทีม A วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:32:48
17 1. นายชาญกิจ แสนมี่ (ROVID:kit0956376534)
2. นายชัยกร ชัยมงคล (ROVID:gunlovefoi)
3. นายพงศกร แสนหมี่ (ROVID:Pongsakorn Saenmee)
4. นายธนัตถ์ ไทยศักดา (ROVID:[SRS]S_SPOT")
5. นายอนุวัตร กันธิยะ (ROVID:AladinSalt)
6. นายวราวุธ ดวงแก้วกูล(สำรอง) (ROVID:วราวุธ ดวงแก้วกูล)
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ทีม2 วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 15:09:00
18 1. นายปรเมศวร์ เสาร์แก้ว (ROVID:Jame Poramaes)
2. นายพลณดนัย จ๊ะเขียว (ROVID:Polranadanai Jakeo)
3. นายศุภกร โกมด (ROVID:game50190sk)
4. นายอัครวุฒิ สวัสดีรักษา (ROVID:Aukkharawut Sewatdiraksa)
5. นายกฤติพงค์ คำหนัก (ROVID:{(>_<)}kokkuri~)
6. นายธีรภัทธ์ จันทร์แก้ว (สำรอง) (ROVID:ปีเตอร์ แพน)
โรงเรียนพร้าววิทยาคม ทีม1 วันจันทร์ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2562 เวลา 14:54:14