ดาวน์โหลดรายการกิจกรรม (1256) อัพเดทล่าสุดวันที่ 4 ส.ค. 2558
 • กิจกรรมภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 • - แข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ (191)
 • - โครงการประกวดชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวสะเต็มศึกษาด้าน
  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ (168)
 • กิจกรรมภาควิชาเคมี

 • - การประกวดภาพยนตร์เรื่องสั้นทางด้านการเรียนการสอนวิชาเคมี (163)
 • กิจกรรมภาควิชาชีววิทยา

 • - การประกวดการนำเสนอกิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้
  ดัชนีธรรมชาติ MY Environment CMRU Contest 2015
  รายละเอียดติดต่อ อาจารย์ วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์โทร 080-0854015
 • กิจกรรมภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

 • - จัดกิจกรรม เกมส์ 180 IQ (161)
 • กิจกรรมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • - การแข่งขันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  และสิ่งประดิษฐ์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (158)
 • กิจกรรมภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • - การแข่งขันการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก (149)
 • - ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ (525)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 1 เมื่อวาน 0 ทั้งหมด 1,057 เริ่มนับ 21/ก.ค./2558]