ดาวน์โหลดรายการกิจกรรม (1225) อัพเดทล่าสุดวันที่ 4 ส.ค. 2558
 • กิจกรรมภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

 • - แข่งขันเครื่องบินกระดาษพับ (165)
 • - โครงการประกวดชุดกิจกรรมการเรียนการสอนแนวสะเต็มศึกษาด้าน
  ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคเหนือ (142)
 • กิจกรรมภาควิชาเคมี

 • - การประกวดภาพยนตร์เรื่องสั้นทางด้านการเรียนการสอนวิชาเคมี (133)
 • กิจกรรมภาควิชาชีววิทยา

 • - การประกวดการนำเสนอกิจกรรมติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยใช้
  ดัชนีธรรมชาติ MY Environment CMRU Contest 2015
  รายละเอียดติดต่อ อาจารย์ วิมลรัตน์ พจน์ไตรทิพย์โทร 080-0854015
 • กิจกรรมภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

 • - จัดกิจกรรม เกมส์ 180 IQ (132)
 • กิจกรรมภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

 • - การแข่งขันการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  และสิ่งประดิษฐ์แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม (130)
 • กิจกรรมภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

 • - การแข่งขันการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก (121)
 • - ระเบียบการแข่งขันทักษะวิชาชีพทางการออกแบบผลิตภัณฑ์ (504)
[1 UIP กำลังใช้งานหน้านี้ วันนี้ 2 เมื่อวาน 0 ทั้งหมด 945 เริ่มนับ 21/ก.ค./2558]