เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสองแบบก็ได้
ไฟล์ .pdf เท่านั้น
ไฟล์ .doc หรือ .docx เท่านั้น
ไฟล์ .pdf เท่านั้น ขนาดกว้าง 85 * สูง 120 ซม.