Untitled Document
กลับสู่หน้าหลัก ดูข่าวทั้งหมด ดูข่าวฝากทั้งหมด ดูเกล็ดเล็ก ๆ เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา
วัตถุประสงค์ของศิษย์เก่าสัมพันธ์
1. เป็นศูนย์กลางการติดต่อประสานงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษเก่า และศิษปัจจุบัน 2. ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านการศึกษา และประสบการณ์ในการทำงาน 3. สนับสนุนและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อก่อเกิดประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ศัษย์ปัจจุบัน และสังคม


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 Tel : 053-885600 Fax : 053-885609
footer
Access denied for user 'science_student'@'localhost' (using password: YES)