ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ประจำปี 2561
(1)(17/ม.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการประดิษฐ์ต้นครัวทาน และการประดิษฐ์ดอกไม้จากกระดาษสามัดย้อม
(2)(15/ม.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์โครงการ ASEAN Youth Representative Experiencing in the Philosophy of Sufficiency Economy 2018
(3)(11/ม.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนายกองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
(3)(11/ม.ค./2561)
ประชาสัมพันธ์การประกวดเรื่องเล่าดิจิทัล การเรียนรู้ด้านโครงการโดยใช้ไอซีที ตามแนว Constuctionism
(10)(21/ธ.ค./2560)
รางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2560
(6)(21/ธ.ค./2560)
ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พศ 2561
(9)(15/ธ.ค./2560)
ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ประจำปีการศึกษา 2560
(10)(8/ธ.ค./2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการ อลิอันช์ อยุธยา แอคทิเวอเตอร์
(13)(21/พ.ย./2560)
ประชาสัมพันธ์โครงการ Summer Schools 2018
(7)(21/พ.ย./2560)
1 2